Publicerad: 5 oktober 2018

Politiskt ledarskap och innovation

Möt politiker som satt innovation på kommunens, landstingets eller regionens politiska karta. Ta del av deras erfarenheter och de utmaningar de ser. Vad har varit deras drivkrafter och vad händer när brukaren involveras i arbetet?

Som förtroendevald ser du de utmaningar som kommuner, landsting och regioner - oavsett var de ligger i landet - måste möta. Det gäller att både bidra till en stark lokal demokrati, bra arbetsförhållanden för de anställda men också att tillgodose innevånarnas behov och förväntningar.

Politiker som satsar på innovation

Här möter du förtroendevalda som valt att sätta innovation på den politiska dagordningen. De beskriver olika sätt att ta tillvara både medarbetarkraft och användarkraft men också att nyttja möjligheten som samverkan med olika aktörer ger.

Från jantelag till framgångsvision

Camilla Egberth (S), kommunstyrelsens ordförande, Motala: Om innovation i en föränderlig kommun

Motala kommun genomgår ett stort omställningsarbete. Från ett beroende av ett fåtal stora tillverkningsföretag utvecklas man till en kommun med många små tjänsteföretag. Kommunen har tampats med en besvärande jantelag men bilden som nu växer fram handlar istället om framgång. Och att arbeta med innovation är en stor del av det som skapat både stolthet och arbetsglädje

Camilla Egberth

Camilla Egberth (S).

Rollen som ledande politiker innebär ett ansvar att medverka till att kommunen utvecklas. Men det talas alldeles för lite i politiken om behovet av innovation tycker Camilla Egberth. Som politisk ledare vill hon skapa förutsättningar och utrymme för förnyelse.

Man måste hålla i och hålla ut, markerar hon bestämt. I riktlinjer från kommunstyrelsen i Motala påpekas därför att innovationsarbetet ska utvecklas över förvaltningsgränserna. Ett exempel är det personalpolitiska programmet där man lyfter medarbetares och ledares uppdrag i verksamhetsutvecklingen.

Verktygslådan är för gammal

Robert Winroth (MP), Västerbottens läns landsting: "Politikerrollen måste förändras"

Västerbottens läns landsting arbetar i dag på tvären i organisationen med innovation. Det är ett måste för att få genomslag. Samtidigt rör sig något under ytan hos de förtroendevalda. Kanske är de gamla rollerna och verktygen omoderna? Kanske måste något förändras framöver?

Robert Winroth, Västernorrlands läns landsting

Robert Winroth.

Ett av de största hindren är att den politiska verktygslådan är föråldrad anser Robert Winroth. Det sätt som landstinget utvecklat sin målstyrning på, bidrar till vattentäta skott mellan politik och förvaltning. Politiken ska formulera mål och förvaltningen ska utföra.

Men det fungerar inte i praktiken, menar Robert – stuprören hindrar förändringsstrategierna. Han ser i stället behov av förändring i hela organisationens struktur och arbetssätt. De nuvarande ekonomisystemen är direkt innovationshämmande och behöver stöpas om.

Nya tänkare ger nya resultat

Peder Björk (S), kommunstyrelsens ordförande, Sundsvalls kommun: Om vikten av samarbete med olika typer av målgrupper

I Sundsvalls kommun arbetar man som på många andra platser i Sverige strukturellt med innovation i inkubatorer och tillsammans med universitet. Men det som verkligen gör kommunen unik är samarbetet med målgrupper som andra lätt glömmer bort. Nämligen de som själva ska använda sig av en lösning – brukarna.

Peder Björk (S), kommunstyrelsens ordförande, Sundsvalls kommun.

Peder Björk (S).

Peder Björk tycker att det är viktigt att bredda synen på var idéer uppstår som kan förbättra de offentliga tjänsterna.

Ett exempel är hemtjänsten i området Skönsmon. Här utforskade hemtjänstpersonalen brukarnas behov. Genom att prata och diskutera behoven med de äldre, kunde personalgruppen själva skapa en arbetsorganisation som bland annat ökade personalkontinuiteten hos brukaren.

Samtidigt minskade sjukskrivningstalen hos personalen. Arbetssättet är en innovation i sig, menar Peder Björk. Det är fantastiskt det som har gjorts och att vi lyckats sprida det. Det är vårt bästa exempel på hur vi kan skapa innovation även i verksamheter och arbetssätt, säger han.

Informationsansvarig

  • Klas Danerlöv
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot