Publicerad: 29 juni 2017

Användardriven innovation

För att stärka innovationsförmågan involverar allt fler olika brukargrupper i utvecklingsarbetet. Men hur påverkas det politiska ledarskapet när invånare involveras i utvecklingen av sina tjänster?

I webbinarieserien Politiskt ledarskap och innovation får du som politisk företrädare vägledning i hur du kan styra en process som utgår från brukarnas behov och syftar till att utveckla verksamheten. Här finns konkreta tips, råd och idéer från kommuner, landsting och regioner som har arbetat med användardriven innovation.

Politiskt ledarskap och innovation

Det här är den första delen i SKL:s webbinarie-serie om politiskt ledarskap och innovation. I de kommande två delarna kommer vi att titta närmare på hur politiska initiativ kan bidra till innovationsarbetet.

Inledning om värdet och nyttan med användardriven innovation och tjänstedesign.

Oxelösunds äldreomsorg – från botten till toppen genom tjänstedesign

Tjänstedesign har de senaste åren börjat användas i många olika kommuner runt om i landet. En av dem är Oxelösund, ta del av hur de på ett oväntat sätt ökat tryggheten för dom boende i äldreomsorgen.

Politisk vilja centralt för utveckling av nya idéer

Möt Catharina Fredriksson, kommunstyrelsens ordförande i Oxelösund och Marie Svensson som är kommunalråd i Eskilstuna, två förtroendevalda som berättar om tjänstedesign som metod och hur de nya sätten att arbeta påverkat deras politiska vardag.

Göteborgs stad: "Arbetskrävande – men enda sättet att fånga medborgarnas behov"

En annan kustkommun som har påbörjat ett innovationsarbete genom tjänstedesign är Göteborgs stad. På förvaltningen för Konsument- och medborgarservice jobbar man ofta i nära samverkan med medborgarna, och genom flera tjänstedesignprojekt har förvaltningen nu börjat se vilka förutsättningar som behövs för lyckade projekt.

"Hitta eldsjälarna, börja smått och våga testa!"

Catharina Fredriksson, kommunstyrelsens ordförande i Oxelösund och Marie Svensson kommunalråd i Eskilstuna, resonerar kring deras roll och erfarenheter av att arbeta med förändring och utveckling utifrån ett användarperspektiv.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot