Publicerad: 5 oktober 2018

Från jantelag till framgångsvision

Motala kommun genomgår ett stort omställningsarbete. Tjänstesektorn utvecklas starkt i en kommun som historisk dominerats av ett fåtal stora tillverkningsföretag. Kommunen har tampats med en besvärande jantelag, men bilden som nu växer fram handlar i stället om framgång, stolthet och arbetsglädje.

Camilla Egberth (S), kommunstyrelsens ordförande, Motala kommun

Camilla Egberth (S).

Camilla Egberth är kommunstyrelsens ordförande i Motala kommun. Hon klev på sin post för sju år sedan och har sedan dess arbetat hårt för att stärka kommunens arbete med innovation. Hon hymlar inte med att det funnits utmaningar i arbetet. Bristen på självförtroende och framtidstro i kommunen var två nyckelfrågor att ta itu med.

– Det finns fortfarande stora utmaningar, samtidigt måste jag som ledande politiker tro på möjligheterna. För om inte jag tror på kommunen, hur ska jag då få andra att göra det? Idag har vi många uppåtgående trender både när det gäller befolkning och sysselsättning. Men det har varit tuffa år, berättar hon.

Politikens roll viktig i innovationsarbetet

Rollen som ledande politiker innebär ett ansvar att medverka till att kommunen utvecklas. Men det talas alldeles för lite i politiken om behovet av innovation tycker hon. Från politiken är det viktigt att visa att det är ett långsiktigt arbete. Man måste hålla i och hålla ut. I riktlinjer från kommunstyrelsen i Motala påpekas därför att innovationsarbetet ska utvecklas över förvaltningsgränserna. Ett exempel är det personalpolitiska programmet där man lyfter medarbetares och ledares uppdrag i verksamhetsutvecklingen.

Kommunen måste vara en bra arbetsgivare

Motala kommun är kommunens största arbetsgivare. Eftersom kommunen konkurrerar med det privata näringslivet om arbetskraft så måste den vara en bra arbetsgivare.

– En medarbetare måste känna att man kan utvecklas på sin arbetsplats. Då tror jag att alla gör lite mer än vad som förväntas. Det är också viktigt att idéerna tas om hand, annars tröttnar man. Vi lyfter fram de som jobbat med innovation i kommunen och delar bland annat ut utmärkelser varje år.

Släpp in näringslivet

Men Motala kan inte ensam verka för innovation. I en framgångsrik och innovativ kommun måste näringsliv och kommun samspela.

– I år gick vi i kommunen ut och tittade på innovativa exempel i det privata näringslivet. Exempel som utvecklar kommunen. Vi har ju mycket gemensamt med det privata. Vi behöver mötas och stärka varandra.

Avsätt tid för innovation

Något som ofta sätter käppar i innovationshjulet är brist på tid. Finns inte förutsättningarna i arbetsklimatet måste man börja där, menar Camilla och tillägger att Motala även mäter hur många idéer som växer fram i organisationen. Det finns även fastslaget i kommunens personalpolitiska program att ett innovativt arbete är viktigt och bör prioriteras. Camilla Egberth tycker att det är viktigt att peka på att alla har ett ansvar för utvecklingen. Så att det inte bara blir en fråga för en liten, sluten grupp.

Modiga ledare vågar misslyckas

Camilla Egberth säger själv att hon är en modig ledare som vågar släppa på kontrollen.

– Jag som högsta ledare har det yttersta ansvaret. Men jag måste också ha tillit till mina kollegor, släppa sargen litegrann. Det är jag som måste sätta ramarna för den tillåtande kulturen. Motala har redan för mycket av Jantekulturen. Vi behöver sträcka på oss och vara stolta istället!

Informationsansvarig

  • Klas Danerlöv
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot