Publicerad: 5 oktober 2018

Nya tänkare ger nya resultat

I Sundsvalls kommun arbetar man som på många andra platser i Sverige strukturellt med innovation i inkubatorer och tillsammans med universitet. Men det som verkligen gör dem unika är samarbetet med målgrupper som andra lätt glömmer bort - nämligen de som själva ska använda sig av en lösning: brukarna.

Peder Björk (S), kommunstyrelsens ordförande, Sundsvalls kommun

Peder Björk (S).

De senaste 10 åren har Peder Björk varit heltidspolitiker. Men innan dess hade han en doktorandtjänst med inriktning på statsvetenskap och organisationsforskning. Den akademiska bakgrunden har haft stor inverkan för hans syn på forskningens betydelse för innovation.

Den plattform för kommunal innovation som nu växer fram i samarbete med universitetet och statliga myndigheter är ett uttryck för detta synsätt.

– Vi har ett samarbetsavtal och en gemensam styrgrupp. Det gör att vi kan koppla ihop Mittuniversitetets forskning med kommunens utvecklingsbehov. Resultatet blir projekt som förhoppningsvis kan växlas upp.

Innovationsråd blir samarbetsarena

Den digitalisering som pågår ger ofta upphov till innovation av olika slag. Men innovation kan ske inom så många andra områden. Därför stödjer Sundsvalls kommun Åkroken Science Park som jobbar med inkubatorverksamhet Bizmaker och innovation inom bland annat bioekonomi och IT.

Nyligen startade också arbetet med ett innovationsråd där externa parter kan ge sin syn på hur den kommunala verksamheten kan utvecklas. Först ut är digitalisering av socialtjänsten.

– Rådet består av inbjudna personer som vi tror kan bistå oss med råd i hur vi borde tänka och göra. Jag hoppas att rådet kan peka på saker som vi själva ännu inte har sett. Jag hoppas också på ett ännu bättre samarbete mellan oss parter i innovationssystemet.

Arbetssätt kan vara innovation

Peder Björk tycker också att man behöver tänka nytt när man funderar på vilka det är som kan komma med nya idéer. Ett exempel är hemtjänsten i området Skönsmon. Här fick hemtjänst-personalen möjlighet att utforska brukarnas behov.

Genom att prata och diskutera behoven med de äldre kunde personalgruppen själv skapa en arbetsorganisation som bland annat ökade personalkontinuiteten hos brukaren. Samtidigt minskade sjukskrivningstalen hos personalen.

– Arbetssättet är en innovation i sig. Det är fantastiskt det som gjorts och att vi lyckats sprida det. Att det inte bara stannat kvar i arbetslaget. Det är vårt bästa exempel på hur vi kan skapa innovation även i verksamheter och arbetssätt, säger han.

Hjälp av nya tänkare

Andra exempel på nytänkare är det kommunala bostadsbolaget, Mitthem. När de planerade för det nya Trygghetsboendet bjöd de in, inte bara potentiella hyresgäster med familjer, utan också skolelever. Uppdraget var att tänka sig hur verksamheten och miljöerna kunde utformas. Avslutningsvis föreslog hundra elever sina bästa idéer för Mitthem och blivande boende.

– Det var ett stort engagemang hos eleverna som hade utvecklat helt otraditionella förslag. Ska vi få fram nya spännande förslag så måste vi våga tänka tvärtom, säger Peder Björk.

Innovation behöver vara jämställd

Eftersom många innovationer handlar om teknik och digitala lösningar har de traditionellt lockat män och utvecklats i traditionellt manliga miljöer. Men innovation sker även i kvinnodominerade verksamheter. Det är en viktig men svår politisk fråga att prioritera mellan utvecklingssatsningar, säger Peder. Han konstaterar också att mycket av innovationen sker i omsorgen.

– Arbetsmarknaden här i Sundsvall har hittills varit uppdelad. Kvinnor har arbetat inom omsorgen och männen i industrin. Därför har innovation setts som något för män. Vi måste bli bättre på att skapa strukturer som gör att både kvinnor och män har möjlighet att utveckla den offentliga verksamheten.

Informationsansvarig

  • Klas Danerlöv
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot