Publicerad: 5 oktober 2018

Verktygslådan för gammal – nu måste politikerrollen förändras

Västerbottens läns landsting arbetar i dag på tvären i organisationen med innovation. Det är ett måste för att få genomslag. Samtidigt rör sig något under ytan hos de förtroendevalda. Kanske är de gamla rollerna och verktygen omoderna? Kanske måste något förändras framöver?

Robert Winroth (MP), Västernorrlands läns landsting

Robert Winroth (MP).

Robert Winroth hade aldrig tänkt bli politiker. Hans intresse för politik startade med en politisk sakfråga som var viktig för familjen. Trots det har han sedan 1996 hunnit med många olika uppdrag både i kommunen och landstinget.

I dag är han landstingsråd och arbetar för att förändra gamla system och kulturer. Han genomför en sorts innovationsresa där han bland annat vill ha möjlighet sätta ett värde på innovationer, redan från början.

Robert Winroth anser att den traditionella politikerrollen känns för trång.

– Jag har testat gränserna för vad ett landstingsråd får göra. Det är ju egentligen inte reglerat vad man får eller inte får göra. Mitt arbetssätt är i sig en innovation som spridit sig i organisationen. Den förändrade politikerrollen är en del av innovationsresan och en förutsättning för att det här ska lyckas, säger han.

Ett av de största hindren är att den politiska verktygslådan är föråldrad. Det sätt som landstinget utvecklat sin målstyrning bidrar till vattentäta skott mellan politik och förvaltning.

– Politiken ska formulera mål och förvaltningen ska utföra. Men det fungerar inte i praktiken, stuprören hindrar förändringsstrategierna.

Robert Winroth ser behov av förändring i hela organisationens struktur och arbetssätt. De nuvarande ekonomisystemen är direkt innovationshämmande och behöver stöpas om.

Samarbete med företag och personal

Ett projekt har nyligen genomförts tillsammans med Philips Healthcare. Personal från en hel psykiatriavdelning åkte till Nederländerna för att på plats uppleva hur en förändring skulle kunna påverka deras verksamhet. Det blev tydligt att det krävs samarbete, inte bara med företag, utan också med dem som arbetar i verksamheterna.

– När man befinner sig i en kultur som är hundra år så blir många oroliga inför förändring. Min roll har varit att informera och förankra. Jag måste kunna visa konkreta projekt för att skapa förståelse i organisationen, säger Robert Winroth, och tillägger att man nu har en hel avdelning som agerar ambassadörer för projektet.

Egen struktur för innovationen

I dag finns ett landstingsägt bolag som arbetar på tvären i organisationen, något som man tidigare inte gjort tillräckligt, anser Robert. Det nya bolaget har det totala ansvaret för innovationsarbete och alla former av partnerskap. Det nya sättet att arbeta kallas ”innovationsprocess i partnerskap” och beskriver hur man tar sig från idé till mål.

– Betoningen av partnerskap är grunden för vår resa. Med det nya bolaget har innovationsarbetet blivit mer formaliserat. Vi kommer att lyckas med något som ingen har gjort förut, säger Robert Winroth.

Sätt pengavärde på innovationen

Nästa stora förändring som är på gång och som Robert Winroth beskriver som den gordiska knuten är ett nytt sätt att beskriva vilka värden som kommer ut av innovation.

– Mäter man som man alltid gjort får landstinget i bästa fall viss information om effektivitetsvinster, säger han.

Nu utvecklar landstinget i stället ”Värdemodellen” som innebär att man redan i det inledande arbetet diskuterar hur fördelningen av det slutgiltiga värdet ska se ut. Tanken är att det ska bli mer intressant för företag att engagera sig. Målet är att klargöra vilka värden som faktiskt skapats men också hur de ska fördelas mellan de parter som medverkat i arbetet.

– När vi testar den här modellen kommer vi att se om det går att transferera de här värdena. Går det så har vi lyckats göra något som ingen annan gjort. Om vi inte lyckas kan vi berätta för regeringen vilka lagar och regelverk som måste förändras. För ska vi arbeta i partnerskap med näringslivet måste det finnas vinster att fördela till alla!

Informationsansvarig

  • Klas Danerlöv
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot