Publicerad: 5 oktober 2018

Samverkanskraft, innovationsledning

I samhället finns stora resurser som kan stimulera till förnyelse och utveckling av offentlig verksamhet. Vilket behov har ni av samverkan och hur kan de bidra till nya erfarenheter och insikter för verksamhetens utveckling?

Därför är samverkan viktig

I filmen utvecklar Mats Rundkvist, strateg Västerås stad, sina tankar om varför samverkan med andra är viktigt i innovationsarbetet.

Bjud in omvärlden

Kreativitet och nya idéer uppstår ofta i mötet mellan människor med olika bakgrund och i gränsytan mellan olika kunskapsområden. En tydlig resurs är användaren av offentliga tjänster – medborgaren om man så vill. Universitet och högskolor, ideella organisationer och näringslivet är andra aktörer som kan ses som katalysatorer för utveckling av verksamheten.

Med utgångspunkt i verksamhetens behov kan kommuner, landsting och regioner aktivt bidra till mötesplatser och utvecklingsarbeten som väver samman människor med olika bakgrund och kompetens.

Stora organisationer bidrar till värdeskapande genom att öka rörligheten inom organisationen. Då kan individers specialistkompetens komma till nytta i fler delar av verksamheten.

Informationsansvarig

  • Klas Danerlöv
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot