Publicerad: 18 juni 2019

Innovationsveckan 2019

Innovationsveckan är en nationell kraftsamling för att visa upp det driv och engagemang som finns inom offentlig sektor när det kommer till innovation och förmågan att tänka nytt.

Innovationsveckan.nu

Innovationsveckan, 30 september–4 oktober, är en vecka för offentlig innovation som äger rum lokalt och nationell samtidigt. Under veckan visar vi upp det driv och engagemang som finns i offentlig sektor när det kommer till innovation och förmåga att tänka nytt för att möta välfärdens utmaningar. Kommuner, regioner, statliga myndigheter, civilsamhälle, akademi och samarbetspartners bjuds in att delta och arrangera aktiviteter under veckan.

Genom till exempel föreläsningar, studiebesök, workshops, utställningar och dialogmöten kan ni visa upp arbeten och innovationer lokalt och nationellt, på plats och på webben. Aktiviteterna blir en del av ett gemensamt nationellt program som koordineras och marknadsförs av SKL och Vinnova.

Kontakt

SKL: Anette Olovborn

Vinnova: Marianne Löfgren
marianne.lofgren@vinnova.se
070- 380 59 42

Informationsansvarig

  • Anette Olovborn
    Projektledare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot