Publicerad: 3 maj 2019

Inspirera och dela

Det finns en stor potential att öka effektivitet och kvalitet i offentlig sektor när nyskapande lösningar sprids och implementeras hos fler offentliga aktörer. När spridning sker snabbare i större skala uppnås betydande förändringar på samhällsnivå.

Att dela med sig av kunskap och erfarenheter är ett kraftfullt verktyg för att utveckla organisationers kvalitet och effektivitet. Att ”lära av andra i samma situation” är en pedagogik både för inkrementell och radikal utveckling. När kommuner och regioner vill bli mer innovativa så är influenser och kunskap från andra aktörer fundamental. Därför är det viktigt att utveckla arbetssätt och insatser för kunskapsutbyte och resultatspridning inom offentlig sektor.

Effektiva lösningar sprider inte sig själva

Det finns flera missförstånd om spridning och implementering till exempel att effektiva metoder sprider sig själva. Tyvärr stämmer detta sällan. Därför finns det behov att utveckla kunskap, metoder och stöd som underlättar spridning av effektiva arbetssätt och tjänster.

SKL:s arbete med spridning av innovation

SKL arbetar för att nya lösningar som skapar värde i offentlig verksamhet ska spridas och implementeras snabbare i offentliga verksamheter.

Genom att erbjuda mötesplatser, nätverk och sprida information bidrar SKL till att dela och inspirera nya lösningar som utvecklas i kommuner och regioner. SKL har även etablerat plattformar och arbetssätt som syftar till att öka utbytet mellan medlemmarna och snabbare tillgängliggöra innovativa marknadslösningar.

Under 2019–2020 pågår ett arbete där SKL och Vinnova tillsammans utvecklar och testar stöd och verktyg med syfte att snabba på spridning och implementering av innovationer. Arbetet har fokus kring frågor som:

  • Underlätta formerna för att hitta och känna till lösningar
  • Beräkningsmodeller inför införande av nya lösningar
  • Realiseringsguide som stöd vid studiebesök och införande
  • Behov av expertstöd som exempelvis juridik

Dela digitalt

Dela digitalt

Du som jobbar inom offentlig sektor kan nu dela med dig och ta del av vad andra gör eller har gjort. Du kan också delta i gemensamma utvecklingsinsatser.

Snabbspår för digitalisering

"SKL-koncernens snabbspår för digitalisering ger resultat"

Snabbspåret gör det möjligt för SKLs medlemmar att upphandla tjänster via avrop för befintliga ramavtal för programvaror.

Informationsansvarig

  • Klas Danerlöv
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot