Publicerad: 15 oktober 2018

Innovation, kunskapsbank

Exempelsamling över arbetet med innovationsfrågor i offentlig verksamhet.

Leda och organisera innovation för hållbara städer och samhällen

Sex städer (Malmö, Lund, Borås, Göteborg, Stockholm och Kiruna) arbetar med innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer. I en skrift beskrivs erfarenheterna av att undanröja strukturella hinder och bana väg för en innovationskultur i dessa städer. Skriften ger också en inblick i respektive plattforms fokusområden och exempel på verktyg och metoder som tillämpas.

Leda och organisera innovation för hållbara städer och samhällen, Vinnova)

Första innovationshjälpen

Denna skrift är framtagen av Innovation Skåne och fungerar som en lathund för den som vill utveckla och ta in innovativa tjänster och produkter inom hälso- och sjukvård i samverkan med externa aktörer. Skriften är framtagen för Region Skåne men innehåller flera viktiga avvägningar och förutsättningar som med fördel kan nyttjas även i andra organisationer.

Skriften Första innovationshjälpen (PDF, nytt fönster)

Innovationslabb för samhällsutveckling

Senaste decenniet har ett flertal innovationslabb med uppdrag att pröva nya metoder och arbetsformer inom regeringskanslier, städer och regioner växt fram. I skriften beskrivs åtta innovationslabb från Danmark, USA, Kanada, Frankrike, Storbritannien, Förenta nationerna och EU-kommissionen.

Skriften Innovationslabb för samhällsutveckling

Ersättningsmodeller för innovation – en vägledning

För att bidra till större innovationsutrymme i offentlig verksamhet behöver den ekonomiska styrningen utformas så att den inte hämmar förändringsarbete. Därför behövs det ersättningsprinciper som synliggör och värderar innovationer. Den slutsatsen drar Stiftelsen Leading Health Care (LHC), i sin rapport ”Ekonomi i förändring: Ersättningsmodeller för innovation – en vägledning”

Ekonomi i förändring: Ersättningsmodeller för innovation - en vägledning

Idé- och innovationstävlingar i Sverige 2016

I en rapport från företaget Sqore ges en översiktlig bild av svenska idé- och innovationstävlingar 2016. I över hälften av de studerade tävlingarna är offentliga myndigheter initiativtagare eller behovsägare.

Tävlingsåret 2016 - Idé och innovationstävlingar i Sverige (PDF, nytt fönster)

Juridiska frågeställningar vid innovationsarbete

Allt fler kommuner, landsting och regioner etablerar strukturer för att fånga upp och realisera idéer och lösningar från anställda, företag och invånare som ett led i verksamhetsutvecklingen. SKL har sammanställt erfarenheter kring olika juridiska avvägningar som organisationen kan ställas inför under arbetet.

Rapport: Juridiska frågeställningar vid innovationsarbete (2016)

Internationell spaning - innovation i offentlig sektor

Innovation i offentlig sektor är internationellt ett stort debattämne. Med innovationer i offentlig sektor har länderna förhoppningar att lösa flera olika utmaningar som samhället står inför. Myndigheten Tillväxtanalys har våren 2016 samlat erfarenheter och exempel från länder som Sydkorea, Kina, USA och Nederländerna. Rapporten visar att nya möjligheter utforskas och testas i många länder, inte minst genom olika typer av samarbeten mellan offentliga och privata aktörer.

Tillväxtanalys - Hänt i världen våren 2016

Ledarskap för innovation i offentlig sektor

Rapporten fokuserar på chefers ledarskap för innovation i offentlig sektor. För att chefer ska kunna göra ett bra jobb måste de ha kunskap – och dessutom organisatoriska förutsättningar för sitt ledarskap. Rapporten sammanför kunskap för att kunna förstå förutsättningarna, och för att kunna identifiera kunskapsgap.

Rapport: Ledarskap för innovation i offentlig sektor (PDF, nytt fönster)

Inspirerande film om SLL Innovation

SLL Innovation hjälper vårdpersonal att utveckla nya produkter för sjukvården utifrån personalens behov och idéer och erbjuder även tjänster och stöd till medicintekniska företag som behöver en länk in till sjukvården.  Verksamheten är sedan 2013 ett landstingsövergripande innovationssystem som finns på alla sjukhus i Stockholm.

Youtubefilm: SLL Innovation

Kompetens-Köpkraft-Samverkan

Erfarenheter från beställargrupper Innovation i offentlig verksamhet. I denna rapport beskrivs hur tre beställargrupper arbetar för att stimulera utvecklingen av nya produkter och tjänster.

Kompetens-Köpkraft-Samverkan (SKL, 2015)

En innovationsvänlig offentlig verksamhet

Kommuner, landsting och regioner står inför stora utmaningar som ställer krav på nytänkande när det gäller utformningen av framtidens offentliga tjänster. I detta positionspapper redovisas SKL:s syn på innovationsfrågor i offentlig verksamhet.

Positionspapper: En innovationsvänlig verksamhet (SKL, 2015)

Medarbetarkraft

En organisation som vill stimulera motivation och förnyelse har mycket att vinna på att särskilt uppmuntra och lyfta fram föredömen. I SKL:s rapport Medarbetarkraftpresenteras fem olika exempel på hur kommuner och landsting kan uppmärksamma särskilda insatser i den egna verksamheten.

Rapport: Medarbetarkraft (SKL, 2015)

Utvecklingsprojekt kring kreativitet och ständiga förbättringar

SKL samverkar med kommunerna Borås, Malung-Sälen, Motala, Piteå och Vetlanda kring att utveckla system för att fånga upp medarbetarnas idée och utveckla dessa till konkreta förbättringssteg.

Utvecklingsprojekt kring kreativitet och ständiga förbättringar (SKL)

Innovativa kommuner

Hur frigör vi innovationspotentialen i Sveriges kommuner? Vilken kultur främjar nytänkande och initiativ och hur kan politik och ledning aktivt stödja utveckling av framtidens välfärdstjänster?

Bok: Innovativa kommuner (SKL, VINNOVA 2013)

Dialog för bättre upphandling

Beskrivning av vad det norska upphandlingsinitiativet, leverantörsutvecklingsprogrammet, gör för att stimulera till dialog mellan köpare och leverantörer inför offentliga upphandlingar.

Rapport: Dialog för bättre upphandling - norska erfarenheter och svenska möjligheter (SKL, 2014) (PDF, nytt fönster)

KINVO. Modell för medarbetardriven innovation

Katrineholms Innovationsmodell för Vård och omsorg (KINVO) fångar, utvecklar och utvärderar idéer från personal i offentlig verksamhet. Modellen har utvecklats och implementerats i samarbete mellan Katrineholms Entreprenörscentrum AB, Katrineholms kommun, FoU i Sörmland, Linköpings universitet-Nova Medtech och Mälardalens högskola.

KINVO

Juridisk vägledning för testbädden MISTEL

Västerås stad har tagit fram en juridisk vägledningen med utgångspunkt i de frågeställningar som aktualiserats i arbetet med stadens s.k. testbädd, MISTEL. Testbädden är inriktad på projekt inom området välfärdsteknologi för äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Många av frågeställningarna som behandlas har relevans för andra typer av innovationsarbete som bedrivs inom kommuner och landsting.

MISTEL, juridisk vägledning

Informationsansvarig

  • Klas Danerlöv
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot