Publicerad: 5 februari 2018

Mät hur innovativ din organisation är

Under 2015 genomförde SKL i samverkan med Vinnova och konsultföretaget Governo AB innovationsstafetter i kommuner och landsting. I samband med stafetterna användes ett självskattningsverktyg som SKL nu erbjuder fler verksamheter att använda i sitt förnyelse- och innovationsarbete.

Hur ser vår organisations innovationsförmåga ut? Var står vi idag? Hur ser våra chefer på förutsättningarna för innovation? Att genomföra en självskattning är en bra utgångspunkt för en intern diskussion kring avvägningar och fokus för pågående eller kommande innovationsarbete.

SKL:s syfte med att mäta innovationsklimatet

Det finns en efterfrågan på kunskap om vad innovationsarbete i offentliga organisationer innebär och hur man kan utveckla nya och bättre tjänster och lösningar i sin egen organisation. Självskattningen, tillsammans med annat inspirations- och kunskapsmaterial syftar till att ge inspiration och motivera organisationer till att utveckla ett strukturerat arbete för att främja innovation i sina egna verksamheter. Materialet har tagits fram i samarbete med Governo AB.

Självskattningsverktyget i korthet

  • Självskattningen är ett hjälpmedel för verksamheter eller organisationer som ser ett behov av att utveckla sitt innovationsarbete eller som påbörjat ett förändringsarbete och som vill ta nästa steg.
  • Självskattningen syftar till att ta ”tempen” på innovationsförmågan i din organisation. Det görs via en enkel enkät som skickas ut i organisationen.
  • Enkäten innefattar ett 10-tal frågor som ger svar på hur medarbetare/chefer/politiker förhåller sig till innovationsbegreppet, hur innovativ organisationen uppfattas idag, vad som behöver förbättras och utvecklas.
  • Enkäten tar 5–10 minuter att svara på och vänder sig till alla typer av verksamheter i kommuner, landsting och regioner.

Testa självskattning av innovationsklimat

För vem?

Självskattningen är riktad till såväl kommuner som landsting och regioner. Den kan användas på mindre enheter, förvaltningar eller i hela organisationen. Såväl politiker, chefer och medarbetare kan svara på enkäten. Ni väljer själva vilka som ska besvara enkäten.

Enkäten är formulerad så att den går att använda oavsett vilka förkunskaper om innovation personerna i organisationen har.

Så här självskattar du innovationsklimatet

  1. När ni beslutat att genomföra självskattningen beställer ni från SKL.
  2. Kort därefter får ni ett mejl med en unik länk till er enkät.
  3. Ni skickar själva ut mejlet med länken till dem i er organisation som ni önskar ska besvara enkäten. Ni kommer att kunna följa inkomna svar kontinuerligt.
  4. Efter cirka 4 veckor stängs enkäten.
  5. Resultatet av enkäten skickas till er i form av tabeller i Excel. Ni får även tillgång till rådatan i Excel för möjligheten att själv analysera materialet.

Exempel på tabeller som presenteras i självskattningen (Excel, nytt fönster)

Kostnad för självskattning av innovationsklimat

2 000 kronor exklusive moms oavsett antal respondenter.

Beställ självskattning av innovationsklimat

Beställ självskattning av innovationsklimat

Nytt verktyg för att mäta innovationsklimat

Innovationsbarometer 2018

Under 2018 utvecklar SKL en mätning av innovationsförmågan i offentlig sektor, Innovationsbarometern. Arbetet bygger på en undersökning som utvecklats av den danska organisationen Centrum för offentlig innovation, COI. Som ett led i arbetet kommer SKL undersöka möjligheterna att erbjuda en självskattningsfunktion där värdena kan jämföras med nationell data.

Innovationsbarometern

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot