Publicerad: 5 oktober 2018

Stärkt samarbete om innovation i offentlig verksamhet

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Sveriges innovationsmyndighet Vinnova fördjupar samarbetet för att stärka innovationsförmågan i offentlig verksamhet. I en ny överenskommelse läggs grunden för ett samarbete de kommande åren.

Överenskommelse mellan Vinnova och SKL om stärkt innovationsförmåga i offentlig verksamhet (PDF, nytt fönster)

Samarbetet ska bidra till ökad kvalitet och bättre service i de tjänster som kommuner, landsting och regioner erbjuder medborgare, näringsliv och civilsamhälle.

– Kraven och förväntningarna ökar inom många områden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för. Genom samarbetet med Vinnova kan vi öka förändringstakten och skapa utrymmen i verksamheterna där man vågar prova nya sätt som leder till bättre lösningar för verksamheten och invånare, säger Vesna Jovic, vd SKL.

Överenskommelsen bygger vidare på ett samarbete som SKL och Vinnova etablerade 2015. Den nya överenskommelsen har ett tydligt fokus på införande av nya effektiva lösningar. 

– Det är ofta svårt att få spridning av de innovationer som utvecklas i en kommun, landsting eller region. Här kan vi tillsammans hjälpas åt att utveckla metoder som underlättar spridning så att fler verksamheter kan införa nya effektiva lösningar. På så sätt bidrar vi till samhällsnytta, säger Leif Callenholm, tillförordnad generaldirektör, Vinnova.

Vesna Jovic, vd SKL och Leif Callenholm, tillförordnad generaldirektör Vinnova, om den nya överenskommelsen, Youtube

Fyra viktiga samarbetsområden

  • Stimulera innovation som adresserar aktuella samhällsutmaningar genom exempelvis digitalisering, innovationsledning och medskapande.
  • Implementering genom insatser som stimulerar och underlättar införandet av potentiella innovationer.
  • Spridning av innovationer som utvecklats inom ramen för tidigare överenskommelser och andra satsningar.
  • Kunskapsutveckling om innovation i offentlig verksamhet genom omvärldsbevakning, lärande nätverk, forskningsinitiativ och mätmetoder.

Överenskommelsen kompletteras med en gemensam handlingsplan för konkreta insatser och aktiviteter.

Kontakt

Jonny Ivarsson Paulsson, Vinnova
08-473 32 42
jonny.paulsson@vinnova.se

Informationsansvarig

  • Klas Danerlöv
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot