Publicerad: 21 november 2016

Samarbete med Vinnova

SKL och Vinnova samarbetar långsiktigt för att sporra innovation och förnyelse inom offentligt finansierad verksamhet. I en ny överenskommelse lägger parterna grunden för ett samarbete under de kommande tre åren.

Överenskommelse mellan Vinnova och SKL om stärkt innovationsförmåga i offentlig verksamhet 2015-2017 (PDF, nytt fönster)

Arbetsprogram SKL-Vinnova, sammanfattning (PDF, nytt fönster)

SKL och Vinnova skall tillsammans verka för:

  • Ökad kapacitet för innovation genom att stimulera utveckling av långsiktiga och starka innovationsmiljöer.
  • Stärkt innovationsledning genom att utveckla ledarskapet och de organisatoriska förutsättningarna för innovation.
  • Smartare välfärdstjänster genom digitalisering och välfärdsteknologins möjligheter.
  • Ett användarperspektiv där medborgare, brukare och patienter medskapar välfärdstjänster samt snabbare implementering av innovationer genom att sprida lärande exempel.

Samarbetet skall bidra till ökad kvalitet och bättre service i de tjänster som kommuner, landsting och regioner erbjuder medborgare, näringsliv och civilsamhälle.

Överenskommelsen bygger vidare på ett samarbete som SKL och VINNOVA etablerade 2012 med syftet att stärka innovationsförmågan i den verksamhet som kommuner, landsting och regioner ansvarar för.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot