Publicerad: 3 maj 2019

Träna för innovation

Behöver din organisation stärka förmågan att leda och organisera för innovation? Ni är inte ensamma! SKL erbjuder ett utvecklingsprogram på två kursdagar för chefer på alla nivåer för att de ska lära sig tillräckligt om innovationsledarskap för att få igång konkret nyskapande i sina egna verksamheter.

Målgrupp: Ledningsgrupper på olika nivåer i kommunen, landstinget eller regionen, ca 8-15 deltagare program.

Tidsåtgång: Workshop 1 pågår under två dagar, lunch till lunch. Testperioden pågår i cirka sex veckor där deltagarna sätter av omkring 2–3 timmar per vecka. Workshop 2 pågår under en heldag. Uppföljning sker på valfritt sätt efter 3–6 månader.

Kostnad: Kostnaden för att delta i utvecklingsprogrammet är 65 000 kronor för en organisation. Därutöver tillkommer eventuella resor, logi för utbildarna samt lokalkostnader, mat mm under de två utbildningstillfällena.

SKL erbjuder utvecklingsprogrammet ”Träna för innovation”. Programmet består av två utbildningstillfällen med en mellanliggande period på cirka sex veckor då deltagarna testar och utvecklar nya angreppssätt och arbetsmetoder för vardaglig innovation.

Deltagarna lär sig att formulera och avgränsa problem så att de blir testbara, att träna på ett experimenterande arbetssätt, att övervinna sitt eget motstånd mot osäkerhet, att tolka och analysera resultat och att koppla uppnådda effekter till egna handlingar.

Efter programmet ska deltagarna kunna upprepa sin arbetsprocess och tillämpa den i större skala på egen hand och utan handledning.

Upplägg och innehåll

Gruppen utgår från ett gemensamt problem som är generellt men ändå avgränsat. Kursdeltagarna börjar med att arbeta sig igenom problemlösningsmodellens fem steg. Först därefter, när de egna praktiska erfarenheterna är gjorda, tar den teoretiska undervisningen och diskussionen vid. Denna ordning skapar en upplevelsebaserad inlärning som ökar förståelsen, höjer motivationen och fördjupar diskussionerna.

Målsättning

Målet med Träna för innovation är att chefer och ledare:

  • får ökad kompetens och förståelse för hur de kan leda och organisera för förnyelse och innovation i den verksamhet de ansvarar för,
  • kan upprepa sin arbetsprocess och tillämpa den i större skala på egen hand utan handledning,
  • har en teoretisk och praktisk verktygslåda för det fortsatta innovationsarbetet.

Förutsättningar

Träna för Innovation kräver inga specifika förkunskaper. Deltagarna kan utgöras av kommunens ledningsgrupp eller en förvaltningsledning eller yrkeskategorier som kommer från olika håll i organisationen.

Gruppen behöver en lokal samordnare som håller i kontakten med kursledarna före programmet. Samordnaren bör vara en av programmets deltagare, men kommer inte att ha någon roll som processledare och behöver inte ha större kunskaper om innovationsledning än någon annan.

Medverkande

Leif Denti, forskare vid Göteborgs universitet. Hans forskning fokuserar på chefers inflytande över innovation i offentlig sektor, samt hur förvaltningar kan organisera för ökad innovationsförmåga.

Martin Kreuger, ledarskapskonsult, utbildare, skribent, redaktör och föreläsare.

Anmälan och ytterligare information

Erbjudandet i sin helhet (PDF, nytt fönster)

Anmälan görs till Klas Danerlöv, samordnare för innovationsfrågor, SKL.

Kontakt

Martin Kreuger, kursledare
070-357 57 52
martin@kreuger.net

Leif Denti, kursledare
073-993 15 00
leif.denti@gu.se

Informationsansvarig

  • Klas Danerlöv
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot