Publicerad: 19 september 2017

Näringsliv, företagsklimat

Ett livskraftigt näringsliv som erbjuder människor arbetstillfällen och lägger grunden för skatteintäkter är av avgörande betydelse för att skapa attraktiva och hållbara kommuner och regioner.

Näringslivets kompetensbehov är ett stort tillväxthinder. För en framgångsrik integration behöver företagens behov och engagemang tas tillvara. SKL webbsänder på temat integration och vad som krävs för att skapa bättre asylmottagande, integration och etablering.

Illustration på puffbild, nätverk

Här presenteras den nationella rapporten och rankingen för de kommuner som deltagit i servicemätningen Insikt.

Livsmedelstillsyn

Insikt gör det möjligt för kommunen att löpande mäta kommunens service vid myndighetsutövning.

Illustration på puffbild

Förenkla - helt enkelt är en utbildning för kommuner som vill förbättra sina företagskontakter.

Aktuellt

Kurser och konferenser

Publikationer

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot