Publicerad: 1 april 2015

Ny bok - Besöksnäringen lyfter

Vid ett fullsatt seminarium på SKL i Stockholm presenterades den 11 mars en guide för ökad tillväxt inom den lokala besöksnäringen - Besöksnäringen lyfter – med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat.

Boken besöksnäringen lyfter på Arena för Tillväxts hemsida

För att öka kunskapen om besöksnäringen och presentera nya siffror som visar utvecklingen i kommuner med besöksnäring, har Arena för Tillväxt och branschorganisationen Visita tagit fram en handbok som riktar sig till politiker, tjänstemän och företagare.

Boken vänder sig till dig som vill veta mer om besöksnäringens potential och betydelse för samhällsutvecklingen. Hur kan besöksnäringen öka den lokala attraktionskraften, skapa fler jobb och bidra till en hållbar utveckling.  Vad kan du i din roll göra för att utveckla en konkurrenskraftig besöksnäring?  Boken syftar till att ge inspiration till nya idéer och förtydliga roller och ansvar både inom politik, förvaltning och företagande.

Besöksnäringen i Sverige växer

För svensk ekonomi innebär det hundratusentals jobb, i hela landet. Kommuner, landsting och regioner har sedan långt tillbaka ett engagemang i besöksnäringen då man på många sätt påverkar besöksnäringens utveckling och i flera avseende också utgör väsentliga delar i besöksnäringen. Exempelvis ansvarar man för olika typer av anläggningar och arenor, kollektivtrafikbolag, natur och kulturmiljöer som ofta är starka reseanledningar för besökarna. 
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot