Publicerad: 5 oktober 2018

Regional träff för näringslivsfrågor

SKL bjuder in till en heldagsträff där vi diskuterar regionala näringslivsfrågor. Välkommen till Stockholm den 5 oktober 2018. 

Program och anmälan

Vid detta första möte byter vi erfarenheter av arbetet med det regionala innovationsfrämjande
systemet. Vi tar också del av resultaten från två olika forskningsprojekt – ett om
regionernas roll vid strukturomvandling, och ett om den finansiella infrastrukturens
betydelse för näringslivet samt regional utveckling studerat utifrån en funktionell geografi.

Huvudsyftet för detta första möte är att vi delar med oss till varandra om vad som är de
viktigaste frågorna för er just nu när det gäller näringslivsutveckling. Vi avslutar dagen
med att diskutera om det finns behov och i så fall former för återkommande möten för er
som arbetar med näringslivsfrågor regionalt.

Informationsansvarig

  • Fredrik Berglund
    Handläggare
  • Anders Gunnarsson
    Handläggare
  • Helena Gidlöf
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot