Publicerad: 14 mars 2019

Fråga och svar

Kontaktuppgifter till godkända NKI-konsulter

SKL har tagit fram en ny mall för direktupphandling av NKI-konsult. Vi rekommenderar att mallen används som stöd för kommunens upphandling.

Mall för direktupphandling (Word, nytt fönster)

Våra två godkända statistikkonsulter Markör AB och MIND Research har blivit uppköpta av ett bolag och ändrat namn till Origo Group. Tillsvidare kommer vi alltså enbart ha tre godkända konsulter för vår undersökning.

Sweco

Kontaktperson: Gunnar Lindqvist
Telefon: 072-530 35 13
E-post: gunnar.lindqvist@sweco.se

Origo Group

Kontaktperson: Mats Wallgren
Telefon: 08-80 62 02
E-post förfrågningar: anbudinsikt@origogroup.com
E-post övriga frågor: insikt@origogroup.com

Enkätfabriken

Kontaktperson: Erik Granberg
Telefon: 0702-36 93 83
E-post: erik.granberg@enkatfabriken.se

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot