Publicerad: 5 december 2016

Löpande Insikt

Löpande Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. I första hand mäts servicen för gruppen företagare, men kommunerna har även möjlighet att mäta nöjdheten hos privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer.

Bild på myndighetsutövning

Undersökningen sker i samarbete med Stockholm Business Alliance (SBA) och Business Region Göteborg (BRG).

En enkät skickas till kunder (företagare, privatpersoner m.fl.) som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen. Sex myndighetsområden mäts: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Resultaten kan följas via ett webbverktyg som på ett tydligt sätt åskådliggör resultaten över tid.

Inför år 2017 har enkäten kortats ned något. Enkäten innehåller nu totalt 38 frågor. Den omfattar 11 bakgrundsfrågor, tre NKI-frågor (Nöjd-Kund-Index) samt 24 frågor kopplade till sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

SKL offentliggör varje år resultaten och en kommunranking för gruppen företagare i en så kallad Öppen jämförelse: Företagsklimat 2016.

Fördelar med Löpande Insikt

  • Frågorna avser endast faktorer som kommunerna själva har ansvar för och kan påverka
  • Det är endast företagare och andra kunder som haft en kontakt med kommunen som deltar
  • Resultaten utgör ett konkret verktyg för förbättringsarbete 
  • Kommunen ser resultaten i nära anslutning till fattat beslut 
  • Undersökningen möjliggör jämförelser över tid och med andra kommuner

Delta i löpande Insikt

För er som vill delta har vi sammanställt information och material kring undersökningen.

Information till kommuner som vill delta i Löpande Insikt

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot