Publicerad: 1 december 2017

Fråga och svar

Hur fungerar webbverktyget?

I verktyget kommer ni att kunna följa resultaten av undersökningen löpande. Historiska data finns upplagt från undersökningsåret 2012 och framåt. Data som insamlats enligt den nya löpande metoden kan brytas ned på månad, kvartal eller år beroende på antalet ärenden kommunen har.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot