Publicerad: 1 december 2017

Fråga och svar

Hur presenteras statistiken?

I webbverktyget presenteras statistiken i stapeldiagram. Möjlighet finns att bryta ned statistiken på olika variabler samt att jämföra sig med andra kommuner. Fördjupade analyser av resultaten beställs separat av den statistikkonsult kommunen har upphandlat.

De aggregerade nationella resultaten samt rankingar för kommunerna presenteras i en Öppen jämförelse Företagsklimat i månadsskiftet april/maj året efter mätåret.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot