Publicerad: 23 maj 2018

Fråga och svar

Kontaktuppgifter till godkända statistikkonsulter

SKL har tagit fram en ny avtalsmall för direktupphandling av statistikkonsult. Vi rekommenderar att mallen används som stöd för kommunens upphandling.

Mall för direktupphandling (Word, nytt fönster)

Våra två godkända statistikkonsulter Markör AB och MIND Research har blivit uppköpta av ett bolag och ändrat namn till Origo Group. Tillsvidare kommer vi alltså enbart ha tre godkända konsulter för vår undersökning.

Sweco

Kontaktperson: Gunnar Lindqvist
Telefon: 08-613 08 69
E-post: gunnar.lindqvist@sweco.se

Origo Group

Kontaktperson: Peter Annerbäck
Telefon: 08-500 068 09
E-post: peter.annerback@mindresearch.se

Enkätfabriken

Kontaktperson: Erik Granberg
Telefon: 0702-36 93 83
E-post: erik.granberg@enkatfabriken.se

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot