Publicerad: 22 december 2017

Fråga och svar

Kontaktuppgifter till godkända statistikkonsulter

SKL har tagit fram en ny avtalsmall för direktupphandling av statistikkonsult. Vi rekommenderar att mallen används som stöd för kommunens upphandling.

Avtalsmall för direktupphandling (Word, nytt fönster)

Markör Marknad och Kommunikation AB

Kontaktperson: Staffan Backman
Telefon: 070-557 55 33
E-post: staffan.backman@markor.se

Sweco

Kontaktperson: Gunnar Lindqvist
Telefon: 08-613 08 69
E-post: gunnar.lindqvist@sweco.se

Mind Research

Kontaktperson: Peter Annerbäck
Telefon: 08-500 068 09
E-post: peter.annerback@mindresearch.se

Enkätfabriken

Kontaktperson: Erik Granberg
Telefon: 0702-36 93 83
E-post: erik.granberg@enkatfabriken.se

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot