Publicerad: 1 december 2017

Fråga och svar

När ser kommunen resultaten i presentationsverktyget?

Hur ofta nya resultat laddas ned i verktyget beror på hur frekvent kommunen skickar ärendelistor med kontaktuppgifter till statistikkonsulten; månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller för hela året. Uppdaterad statistik blir synlig för kommunen drygt sex veckor efter att enkäterna skickats ut till respondenterna.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot