Publicerad: 1 december 2017

Fråga och svar

Vad kostar det att delta i löpande insikt?

Kostnaden för Insikt är tvådelad. Den är dels knuten till webbverktyget, dels till enkätundersökningen. Avgiften för webbverktyget betalas till SKL och avgiften för enkätundersökningen och eventuell kommunrapport betalas till den statistikkonsult som kommunen upphandlar. Det finns fyra godkända statistikkonsulter (se kontaktuppgifter nedan).

För att få tillgång till webbverktyget utgår en startkostnad på 2 500 kronor samt en årskostnad på 7 500 kronor. Det första året kostar webbverktyget således 10 000 kronor och från och med år två 7 500 kronor. Alla summor är angivna exklusive moms.

I den nya löpande undersökningen anlitar deltagande kommuner någon av nedan angivna statistikkonsulter för insamling av data (enkäten) samt eventuellt framtagande av analyser och kommunrapporter. Kostnaden för detta beror på vilka tjänster man beställer och kvaliteten på de register med ärenden och kontaktuppgifter som kommunen skickar till konsulterna.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot