Publicerad: 12 februari 2019

Fråga och svar

Vilka myndighetsärenden ska ingå i Insikt?

SKL har i samarbete med SBA tagit fram en detaljerad instruktion i PowerPoint som bland annat beskriver processen för undersökningen, vad som krävs av kommunen för att få delta, vilka ärenden som ska ingå samt vilka uppgifter som ska samlas in för varje ärende. Denna instruktion ersätter tidigare instruktion och checklista.

Instruktion Insikt 2019 (PDF, nytt fönster)
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot