Publicerad: 1 december 2017

Fråga och svar

Vilka myndighetsärenden ska ingå i Insikt?

SKL har i samarbete med SBA tagit fram en detaljerad instruktion kring vilka ärenden som bör ingå samt vilka uppgifter som ska samlas in för varje ärende. Nyheter och förtydliganden inför undersökningsåret 2018 är markerat i rött.

Instruktion löpande insikt 2018 (PDF, nytt fönster)
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot