Publicerad: 5 oktober 2018

Löpande insikt och GDPR

Från och med den 25 maj 2018 kommer en ny dataskyddsförordning att gälla (GDPR). Den kommer då att ersätta Personuppgiftslagen (PUL).

Enligt SKL:s jurister finns inget i den nya lagstiftningen som hindrar undersökningens genomförande i framtiden. All data som lagras i SKL:s insiktsdatabas/webbverktyg är anonymiserad, materialet används för statistiska ändamål och det går inte att identifiera specifika personer eller företag i databasen.

Viktiga förändringar

  • Kommuner som deltar i Löpande insikt ska informera om detta på sin webbplats. Att kommunen deltar i undersökningen, anledningen till att man deltar samt vilka myndighetsområden som berörs.
  • Register som skickas till upphandlad konsult som omfattar personuppgifter får inte längre skickas med e-post. Konsulterna har idag lite olika lösningar, men fortfarande skickas en hel del register med e-post. Konsulterna kommer att i god tid innan lagen träder i kraft informera om vad som gäller och vid behov erbjuda ett alternativ för e-post.
  • För en del konsulter kan punkt 2 föranleda att ett nytt avtal behöver skrivas mellan kommunen och konsulten.

I artikel 5 och 89.1 i den nya dataskyddsförordningen (GDPR) beskrivs vad som gäller för personuppgifter

Dataskyddsförordningen, Datainspektionen

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Fredrik Berglund
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot