Publicerad: 5 oktober 2018

Öppna jämförelser Företagsklimat

Öppna jämförelser Företagsklimat är en sammanställning av resultaten från servicemätningen Insikt på nationell nivå och en rankning av kommunerna.

De myndighetsområden som mäts är brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Öppna jämförelser Företagsklimat 2017

Tidigare Öppna jämförelser Företagsklimat

Informationsansvarig

  • Jan Torége
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot