Publicerad: 19 december 2017

Öppna jämförelser Företagsklimat

Öppna jämförelser Företagsklimat är en sammanställning av resultaten från servicemätningen Insikt på nationell nivå och en ranking av kommunerna. De myndighetsområden som mäts är brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Öppen jämförelse Företagsklimat 2017 kommer att offentliggöras den 2 maj 2018.

Tidigare Öppna jämförelser Företagsklimat

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot