Publicerad: 5 oktober 2018

Nätverk, kompetensförsörjning

Nätverket Kompetensförsörjningsdagarna är en mötesplats för offentliga aktörer. Två gånger om året samlas regionerna, närings-, utbildnings- och arbetsmarknadsdepartementen, ett tiotal myndigheter och SKL.

Kompetensförsörjningsfrågor spänner över flera politikområden som utbildning, arbetsmarknad, näringsliv och integration och det finns ett ömsesidigt behov av dialog mellan de regionalt tillväxtansvariga och aktörer på nationell nivå.

Kompetensförsörjningsdagarna är ett nätverk och en mötesplats. Innehållet är behovsstyrt och deltagarnas engagemang avgörande. En samordningsgrupp med två regioner, SKL, Reglab, Näringsdepartementet, Tillväxtverket och Arbetsförmedlingen planerar dagarna.

Kompetensförsörjningsdagarna: deltagare, syfte och organisation (PDF, öppnas i nytt fönster)

Dokumentation från Kompetensförsörjningsdagarna

Informationsansvarig

  • Gustaf Rehnström
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot