Publicerad: 5 oktober 2018

Rapport, kompetensförsörjning

Tre av fyra kommuner stödjer företagens arbete att hitta medarbetare med rätt kompetens. Det visar den kartläggning som SKL genomförde 2015. Här kan du också ta del av det webbsända seminarium som utgår från rapportens slutsatser.

bild ut rapporten

Kompetensförsörjning är en viktig fråga för en majoritet av kommunerna. I rapporten "Företags kompetensbehov: Utmaning för kommuner" från 2015 redovisas resultat från en enkät riktad till samtliga kommuners näringslivsansvariga.

Rapport: Företags kompetensbehov: Utmaning för kommuner (2015)

Resultat ur rapporten

  • Tre av fyra kommuner genomför insatser för att företagen ska få bättre möjligheter att hitta medarbetare med rätt kompetens. Omfattning och typ av insatser varierar mellan olika kommungrupper. Den vanligaste insatsen är att kommunerna har dialog med företagen för att identifiera behov och hur de kan mötas.
  • För de flesta kommuner är syftet att få till en bättre matchning mellan utbildningar och företags behov av kompetens. För storstadsförorter är huvudsyftet att arbetslösa får arbete. För glesbygdskommuner är det viktigast att befintliga företag stannar och utvecklas på orten.
  • Många kommuner är aktiva när det gäller utbildningsformer som yrkeshögskola och teknikcollege, och är angelägna om högskolesamarbete. Det största orosmolnet är ungas bristande kännedom om möjliga yrken och utbildningsvägar.
  • Två av tre kommuner uppger att de lokala företagen anser att det råder brist på personer med rätt kompetens att anställa. Bara en av tre kommuner anser att de lokala företagen har god kunskap om sitt kompetensbehov på längre sikt.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot