Publicerad: 10 oktober 2017

Nätverk, näringslivsfrågor

Ett bra företagsklimat är en viktig förutsättning för tillväxt och sysselsättning. SKL:s nätverk för näringslivsfrågor riktar sig till kommunala tjänstemän med ansvar för näringslivsfrågor.

Nätverket träffas två gånger om året i Stockholm. På träffarna diskuteras aktuella frågor med betydelse för kommunernas möjligheter att arbeta för tillväxt och sysselsättning. Erfarenhetsutbyte mellan kommunerna utgör också en central del i nätverket.

Kommande nätverksträffar

Datum för nätverksträffar 2018 är den 8–9 februari och 20–21 september. Vill du veta mer om nätverket eller delta på nästa träff, kontakta Fredrik Berglund.

Senaste träfffen var den 5–6 oktober Du kan ta del av dokumentationen från dagarna:

Dokumentation: Nätverksträff den 5–6 oktober 2017

Förmöte om besöksnäring

I samband med SKL:s nätverksmöte för näringslivsfrågor genomförs även ett förmöte med fokus på information och erfarenhetsutbyte kring besöksnäringen. Till förmötet inbjuds även besöksnäringsansvariga i kommunerna. 

Datum för träffar 2018 är den 8 februari och 20 september.

Senaste träffen var den 5 oktober 2017. Du kan ta del av det webbsända förmötet och dokumentationen:

Dokumentation: Fokus på besöksnäringen den 5 oktober 2017

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot