Publicerad: 21 september 2018

Nätverk, näringslivsfrågor

Ett bra företagsklimat är en viktig förutsättning för tillväxt och sysselsättning. SKL:s nätverk för näringslivsfrågor riktar sig till kommunala tjänstemän med ansvar för näringslivsfrågor.

Nätverket träffas två gånger om året i Stockholm. På träffarna diskuteras aktuella frågor med betydelse för kommunernas möjligheter att arbeta för tillväxt och sysselsättning. Erfarenhetsutbyte mellan kommunerna utgör också en central del i nätverket.

Kommande nätverksträffar

Datum för nätverksträffar 2019 är den 7–8 februari och 26–27 september. Vill du veta mer om nätverket eller delta på nästa träff, kontakta Fredrik Berglund.

Dokumentation: Nätverksträff 20-21 september 2018

Dokumentation från tidigare träffar

Dokumentation: Nätverksträff 8-9 februari 2018

Förmöte om besöksnäring

I samband med SKL:s nätverksmöte för näringslivsfrågor genomförs även ett förmöte med fokus på information och erfarenhetsutbyte kring besöksnäringen. Till förmötet inbjuds även besöksnäringsansvariga i kommunerna. 

Datum för träffar 2019 är den 7 februari och 26 september.

Dokumentation från tidigare möten

Dokumentation: Fokus på besöksnäringen den 8 februari 2018

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot