Publicerad: 1 november 2016

Nätverk, näringslivsfrågor

Ett bra företagsklimat är en viktig förutsättning för tillväxt och sysselsättning. SKL:s nätverk för näringslivsfrågor riktar sig till kommunala tjänstemän med ansvar för näringslivsfrågor.

Nätverket träffas två gånger om året i Stockholm. På träffarna diskuteras aktuella frågor med betydelse för kommunernas möjligheter att arbeta för tillväxt och sysselsättning. Erfarenhetsutbyte mellan kommunerna utgör också en central del i nätverket.

Senaste träfffen var den 13-14 oktober. Datum för nästa träff är den 30-31 mars 2017. 

Dokumentation: Nätverksträff den 13-14 oktober 2016

Vill du veta mer om nätverket eller delta på nästa träff, kontakta Fredrik Berglund.

Förmöte om besöksnäring

I samband med SKL:s nätverksmöte för näringslivsfrågor genomförs även ett förmöte med fokus på information och erfarenhetsutbyte kring besöksnäringen. Till förmötet inbjuds även besöksnäringsansvariga i kommunerna. Senaste träffen var den 13 oktober. Datum för nästa träff är den 30 mars 2017.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot