Publicerad: 4 februari 2019

Nätverk, näringslivsfrågor

Ett bra företagsklimat är en viktig förutsättning för tillväxt och sysselsättning. SKL:s nätverk för näringslivsfrågor riktar sig till kommunala tjänstemän med ansvar för näringslivsfrågor.

Nätverket träffas två gånger om året i Stockholm. På träffarna diskuteras aktuella frågor med betydelse för kommunernas möjligheter att arbeta för tillväxt och sysselsättning. Erfarenhetsutbyte mellan kommunerna utgör också en central del i nätverket.

Kommande nätverksträffar

Datum för nätverksträffar 2019 är den 7–8 mars och 26–27 september. Vill du veta mer om nätverket eller delta på nästa träff, kontakta Fredrik Berglund.

Anmälan och program, 7-8 mars 2019

Dokumentation från tidigare träffar

Dokumentation: nätverksträff den 20-21 september 2018

Dokumentation: nätverksträff den 8-9 februari 2018

Förmöte om besöksnäring

I samband med SKL:s nätverksmöte för näringslivsfrågor genomförs även ett förmöte med fokus på information och erfarenhetsutbyte kring besöksnäringen. Till förmötet inbjuds även besöksnäringsansvariga i kommunerna. 

Datum för träffar 2019 är den 7 mars och den 26 september.

Anmälan och program, 7 mars 2019

Dokumentation från tidigare möten

Dokumentation: Fokus på besöksnäringen den 20 september 2018

Dokumentation: Fokus på besöksnäringen den 8 februari 2018

Informationsansvarig

  • Fredrik Berglund
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot