Publicerad: 3 april 2017

Nätverk, näringslivsfrågor

Ett bra företagsklimat är en viktig förutsättning för tillväxt och sysselsättning. SKL:s nätverk för näringslivsfrågor riktar sig till kommunala tjänstemän med ansvar för näringslivsfrågor.

Nätverket träffas två gånger om året i Stockholm. På träffarna diskuteras aktuella frågor med betydelse för kommunernas möjligheter att arbeta för tillväxt och sysselsättning. Erfarenhetsutbyte mellan kommunerna utgör också en central del i nätverket.

Datum för nästa träff är den 5-6 oktober 2017. Vill du veta mer om nätverket eller delta på nästa träff, kontakta Fredrik Berglund.

Senaste träfffen var den 30-31 mars. Du kan ta del av dokumentationen från dagen:

Dokumentation: Nätverksträff den 30-31 mars 2017

Förmöte om besöksnäring

I samband med SKL:s nätverksmöte för näringslivsfrågor genomförs även ett förmöte med fokus på information och erfarenhetsutbyte kring besöksnäringen. Till förmötet inbjuds även besöksnäringsansvariga i kommunerna. 

Senaste träffen var den 30 mars. Datum för nästa träff är den 5 oktober 2017.

Dokumentation: Fokus på besöksnäringen - Tema konkurrens

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot