Publicerad: 30 oktober 2018

Nätverk, näringslivsfrågor

Ett bra företagsklimat är en viktig förutsättning för tillväxt och sysselsättning. SKL:s nätverk för näringslivsfrågor riktar sig till kommunala tjänstemän med ansvar för näringslivsfrågor.

Nätverket träffas två gånger om året i Stockholm. På träffarna diskuteras aktuella frågor med betydelse för kommunernas möjligheter att arbeta för tillväxt och sysselsättning. Erfarenhetsutbyte mellan kommunerna utgör också en central del i nätverket.

Kommande nätverksträffar

Datum för nätverksträffar 2019 är den 7–8 mars och 26–27 september. Vill du veta mer om nätverket eller delta på nästa träff, kontakta Fredrik Berglund.

Dokumentation från tidigare träffar

Dokumentation: nätverksträff den 20-21 september 2018

Dokumentation: nätverksträff den 8-9 februari 2018

Förmöte om besöksnäring

I samband med SKL:s nätverksmöte för näringslivsfrågor genomförs även ett förmöte med fokus på information och erfarenhetsutbyte kring besöksnäringen. Till förmötet inbjuds även besöksnäringsansvariga i kommunerna. 

Datum för träffar 2019 är den 7 mars och den 26 september.

Dokumentation från tidigare möten

Dokumentation: Fokus på besöksnäringen den 20 september 2018

Dokumentation: Fokus på besöksnäringen den 8 februari 2018

Informationsansvarig

  • Fredrik Berglund
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot