Publicerad: 7 september 2015
Prenumerera på Näringsliv, företagsklimat

Servicemätning av kommunernas myndighetsutövning (Insikt)

Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Undersökningen är ett verktyg för kommunerna i arbetet med att skapa ett bättre företagsklimat.

Livsmedelskontroll

Insikt utgörs av en enkätundersökning där enkäten skickas till företag som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen. De myndighetsområden som undersöks är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse (ej arrende), miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. I enkäten ställs frågor avseende sex serviceområden - information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet.

Fördelar med Insikt

  • Frågorna avser endast faktorer som kommunerna själva har ansvar för
  • Det är bara företag som varit i kontakt med kommunen som deltar
  • Resultatet utgör ett konkret verktyg för förbättringsarbete
  • Upprepade enkäter ger en möjlighet till jämförelse över tid

Öppna jämförelser: Företagsklimat 2015

Öppna jämförelser: Företagsklimat 2015

ÖJ Företagsklimat baseras på två undersökningar, dels SKL:s Insikt, dels på Stockholm Business Alliance NKI servicemätning. I undersökningen för 2015 avseende 2014 års ärenden ingår 146 deltagare i SKL:s Insikt och 51 kommuner i SBA:s servicemätning. ÖJ Företagsklimat baseras på de aggregerade resultaten från de två undersökningarna.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot