Publicerad: 13 juni 2017

Utbildning Förenka – helt enkelt

SKL arbetar för att stödja kommunerna i att utveckla det lokala företagsklimatet genom utbildningen Förenkla – helt enkelt.

Kommunal tjänsteman

Grund: Förenkla – helt enkelt

Information för er som vill genomföra utbildningen och inte har tidigare erfarenheter.

Förenkla - helt enkelt

Fortsättning: Förenkla - helt enkelt

Sedan starten av Förenkla – helt enkelt har över 120 kommuner genomfört utbildningen. I SKL:s Öppen jämförelse företagsklimat ser vi att dessa kommuner lyckas förbättra sina resultat i högre grad än andra kommuner. Men förbättringsarbetet behöver vara ständigt pågående.

Förenkla med Innovationsguiden

Förstå era företagskunder och verksamhetsutveckla rätt. I Förenkla – helt enkelt har ni skapat en handlingsplan med det ni ser som era behov av utveckling. Men hur gör vi mer konkret för att uppnå våra mål? Vi har nu ett erbjudande om att använda SKL:s innovationsguide för att utveckla verksamheten med företagskundens behov som utgångspunkt.

Idag bygger mycket utveckling på antaganden om kundens behov, vilket kan leda oss fel. Här har ni möjlighet att få stöd i en utvecklingsprocess, från ax till limpa. Ni får verktyg för en djupare förståelse av behov som möjliggör helt nya lösningar för er verksamhet. Att delta i Innovationsguiden är dels en utvecklingsprocess, men också en lärandeprocess. Vi söker nu er som vill gå före!

Förenkla med Innovationsguiden

Fördjupningar

SKL erbjuder kommuner som genomför utbildningen fördjupningar inom områden som vi vet är viktiga för att utveckla det lokala företagsklimatet.

Gemensamt för fördjupningarna är att vi fokuserar på hur vi kan samarbeta internt mellan olika förvaltningsgränser för att möta näringslivet så bra som möjligt. Därför ska tre till fyra medarbetare per kommun delta i fördjupningarna.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot