Publicerad: 10 februari 2017
Prenumerera på Näringsliv, företagsklimat

Utbildning Förenka – helt enkelt

SKL arbetar för att stödja kommunerna i att utveckla det lokala företagsklimatet genom utbildningen Förenkla – helt enkelt.

Kommunal tjänsteman

Grund: Förenkla – helt enkelt

Information för er som vill genomföra utbildningen och inte har tidigare erfarenheter.

Förenkla - helt enkelt

Fortsättning: Förenkla - helt enkelt

Sedan starten av Förenkla – helt enkelt har över 110 kommuner genomfört utbildningen. I SKL:s Öppen jämförelse företagsklimat ser vi att dessa kommuner lyckas förbättra sina resultat i högre grad än andra kommuner. Men förbättringsarbetet behöver vara ständigt pågående.

SKL erbjuder därför kommuner som genomfört utbildningen fördjupningar inom områden som vi vet är viktiga för att utveckla det lokala företagsklimatet. Under hösten 2016 erbjuds tre fördjupningar, se rubrikerna nedan.

Gemensamt för de tre fördjupningarna är att vi fokuserar på hur vi kan samarbeta internt mellan olika förvaltningsgränser för att möta näringslivet så bra som möjligt. Därför ska tre till fyra medarbetare per kommun delta i fördjupningarna. Mer information finns i respektive inbjudan.

Dialog och offentlig upphandling

Fokus för dagen ligger på hur vi genom dialog kan göra bättre offentliga affärer – både för kommunen och för företagen.

Dialog och offentlig upphandling - Göteborg, 3 maj 2017

Information kommunikation relation

En bra dialog och kommunikationen med näringslivet bygger det lokala företagsklimatet, från det enskilda samtalet till de stora rubrikerna i media. Genom smart kommunikation skapar vi konstruktiva relationer med företag, men vi bidrar också till att bygga en positiv anda i kommunen.

Information kommunikation relation - Göteborg, 25 april 2017

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot