Publicerad: 21 februari 2017

Förenkla med Innovationsguiden

För att utveckla det lokala företagsklimatet behöver vi förstå företagskunden. Men hur gör vi mer konkret? Delta i Innovationsguidens program och få stöd och guidning genom ert utvecklingsarbete, "från ax till limpa". 

SKL:s Innovationsguide är ett metodstöd som hjälper kommuner, landsting och regioner att på egen hand arbeta med användardriven innovation (även kallat tjänstedesign) i egna utvecklingsprojekt.

Stödet hjälper er att praktiskt ta er an en utmaning, undersöka och förstå problemet och användarens behov och sedan samskapa och testa lösningar som skapar värde och nytta för dem ni finns till för.  

Innovationsguidens utvecklingsprogram

För att ni verkligen ska få igång ert utvecklingsarbete och bygga kunskap och motivation i arbetsgruppen erbjuder Innovationsguiden ett program som sträcker sig över en period på ca nio månader.

Programmet består av utbildningsträffar – 3 heldagar vid olika tillfällen, där er projektgrupp tillsammans med andra grupper får praktisk kunskap och övning i tillvägagångssätt och vilka metoder ni kan använda.  I programmet tilldelas alla projektgrupper en coach med bra kännedom om tjänstedesign som arbetssätt som på distans kan vägleda och stötta projektgruppen genom hela processen.

Kostnad, start och anmälan

Kostnad per projektgrupp: 50.000 kr (max 8 deltagare)

Programstart Under september 2017. Antalet platser är begränsat.

Anmälan och mer information: Om du tycker att det låter intressant att vara med i Innovationsguidens utvecklingsprogram med start i september 2017 eller om du vill ha mer information, skicka en förfrågan i kontaktformuläret nedan.

Kontaktformulär Innovationsguiden (nytt fönster)

Om Innovationsguiden

Innovationsguiden bygger på en innovationsmodell som består av 6 steg.

Metodmallar, filmer och instruktioner som hjälper er igenom de 6 stegen finns på  Innovationsguiden

Innovationsguiden är uppföljare till projektet Förändra Radikalt. Vill du förstå mer vad tjänstedesign som arbetssätt kan leda till titta gärna i e-boken Förändra Radikalt.

Förändra radikalt (SKL:s webbutik)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot