Publicerad: 17 oktober 2017

Om Förenkla – helt enkelt

Förenkla - helt enkelt är en utbildning för kommuner som vill förbättra sina företagskontakter. Den riktar sig till chefer, handläggare och politiker som möter företag i sitt arbete.

Ett bra företagsklimat ger möjlighet för företag att starta, växa och anställa fler vilket är en förutsättning för att utveckla välfärden. Var människor och företag väljer att etablera sig påverkas i regel av många faktorer, bland annat tillgång till kapital och arbetskraft, närhet till olika marknader och goda livsmiljöer. En annan viktig aspekt av företagsklimatet är att de myndigheter som företagen möter är tillgängliga, ger god service samt agerar rättssäkert.

Ny version av uppskattat koncept

Sedan starten 2010 har över 110 kommuner genomfört Förenkla - helt enkelt. Nu genomförs en vidareutvecklad version av utbildningen (från 2015).

Om Förenkla – helt enkelt (PDF, nytt fönster)

Information om genomförandet (PDF, nytt fönster)

Utbildningens mål

Målet med Förenkla - helt enkelt är att utveckla kommunens kontakter med näringslivet genom bra interna samarbeten, en större förståelse för företagens behov och att skapa ett tillitsfullt och långsiktigt samarbete mellan kommunen och det lokala näringslivet. Utgångspunkten är det som näringslivet själva anser vara viktigt för möjligheten att starta, verka och växa.

Målgrupp

Målgruppen är kommuner som vill få stöd för att utveckla företagsklimatet. Det är en utbildning för samtliga medarbetare, chefer och förtroendevalda som möter företag utifrån sin yrkesroll eller uppdrag varför det är önskvärt att många som möjligt deltar vid de två stora utbildningsdagarna.

Ni som tidigare genomfört utbildningen Förenkla – helt enkelt är välkomna att fylla på med ny inspiration och nya verktyg genom  tematiska utbildningsträffar (workshops) för både nya och gamla deltagare.

Våra föredragshållare

I utbildningen samarbetar vi med privata föredragshållare och offentliga aktörer för såväl spets som bredd. De offentliga aktörerna som bidrar i utbildningen är Skatteverket, Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID), Upphandlingsmyndigheten, Västra Götalandsregionen och Tillväxtverket.

Utbildningen processleds av Thomas Forslin som också är regionutvecklare i Västra Götalandsregionen. 

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot