Publicerad: 18 oktober 2018

Lokala exempel på barn, unga, familj och skola, integration

Här samlar vi exempel som sätter ljus på gruppen nyanlända barn och unga som antingen kommer ensamma eller tillsammans med en eller flera familjemedlemmar. Det är av stor vikt att ge nyanlända barn och unga en god start, så att de får rätt förutsättningar att skapa sig en framtid med samma möjligheter som alla andra.

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot