Publicerad: 5 november 2019

Öppna jämförelser: grundskola 2018

I Öppna jämförelser grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.

Ladda ner eller beställ Öppna jämförelser: grundskola 2018

Skolans resultat beskrivs utifrån nyckeltal om betyg i årskurs 6 och 9, nationella prov i årskurs 3 och resurserna utifrån nyckeltal om kostnader och personal. Rapporten presenterar resultat för ett urval av nyckeltalen, där statistiken huvudsakligen bygger på uppgifter för läsåret 2017/18. Rapporten publiceras digitalt med klickbara länkar.

Skolinspektionens skolenkät/elevernas syn på skolan

Känner sig eleverna trygga i skolan? Blir de stimulerade av skolarbetet och uppmuntras att reflektera själva? Tycker eleverna att de har studiero på lektionerna? I denna sammanställning redogör SKL för hur eleverna själva ser på skolan i den skolenkät som genomförs av Skolinspektionen. Resultaten redovisas för elever i grundskolans årskurs 5 och 9 samt gymnasieskolans år 2.

Elevernas syn på skolan

Hitta din kommuns resultat i Kolada

All statistik som hör till Öppna jämförelser grundskola finns i verktyget Jämföraren i webbtjänsten Kolada.

Hitta din kommuns resultat i Kolada (nytt fönster)

Tillsammans med RKA, Rådet för främjande av kommunala analyser, har vi gjort det enklare att hitta kommunens resultat, jämföra sig med andra och se utvecklingen över tid. Flertalet nyckeltal kan också brytas ner på skolenhetsnivå.

Vägledning till hur du använder Jämföraren

Kommunrapporter med ett urval av centrala nyckeltal

Nytt för i år är att vi, som ett pilotprojekt, har tagit fram kommunspecifika rapporter för ett urval av centrala nyckeltal ur Öppna jämförelser grundskola. Rapporterna kan användas som ett underlag i det fortsatta analysarbetet av den egna verksamheten.

Kommunspecifika rapporter (nytt fönster)

Snabbguide för uppföljning och analys

Snabbguiden visar hur du kan använda Öppna jämförelser som ett underlag i det systematiska kvalitetsarbetet. Med snabbguiden som stöd kan kommuner analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.

Snabbguide: Analysera skolresultat (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Karin Hedin
    Utredare
  • Stefan Melén
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot