Publicerad: 7 augusti 2018

Patientsäkerhet

Patientsäkerhet betyder att skydda patienter från att skadas när de får vård. I Sverige är vården säkrare än i det flesta andra länder, men ändå är skador fortfarande ett stort problem.

Två vårdpersonal samtalar.

SBAR är ett sätt att lämna och ta emot viktigt information. Det handlar om att minska riskerna för att information glöms bort eller misstolkas.

Vårdpersonal i samtal

Rapporten speglar den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av senast tillgängliga data.

Två vårdpersonal samtalar.

Varje år genomförs mätningar av förekomsten av skador i vården. Här presenteras resultaten.

Vårdpersonal i samtal

Varje år måste alla vårdgivare upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Här finns mallar som kan användas.

Aktuellt

Kurser och konferenser

Publikationer

Nyhetsbrev

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot