Publicerad: 4 oktober 2018

Öppna data från SKL

Ta del av öppna data om kommuner och landsting, samt deras verksamheter, som är fritt för allmänhet och företag att använda.

SKL publicerar öppna data, fritt för vidareutnyttjande, enligt PSI-direktivet. Med öppna data avses information som tillhandahålls utan avgift eller begränsande villkor. Tanken är att offentlig information ska kunna användas av myndigheter, företag och allmänhet för att skapa nya tjänster.

Vad som är öppna data regleras i PSI- och Inspire-direktiven från EU som också införts i svensk lagstiftning.

PSI-direktivet

SKL publicerar öppna data på webbplatsen öppnadata.se. Vi fyller successivt på med nya dataset.

Webbplatsen Öppna data

Nyckeltal i Kolada

I Kolada finns öppna data i form av över 3 000 nyckeltal från verksamheter och områden som: befolkning, ekonomi, personal, hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, infrastruktur, kultur och fritid, omsorg om äldre- och funktionshindrade, regional utveckling samt barn och utbildning.

Du kan hämta alla nyckeltal i Kolada automatiskt till en webbplats, en applikation eller en databas, genom ett anrop mot ett API (Application Programming Interface).

Nyckeltal i kommun- och landstingsdatabasen Kolada

Nyckeltal och instruktioner för anrop till databasen, för utvecklare och programmerare

Länkade nyckeltal från Kolada

Som kommun, landsting eller region kan du också enkelt länka era nyckeltal direkt till webbplatsen (www.kommunnamn.se/psidata) genom att använda SKL:s verktyg.

Verktyget Öppna data - öppna kommunala nyckeltal (nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot