Publicerad: 3 oktober 2019

Besöksnäring

Besöksnäringen i Sverige växer för varje år och har under 2000-talet varit en av de tjänstenäringar som skapat flest arbetstillfällen. Allt fler kommuner och regioner arbetar aktivt med att utveckla besöksnäringen i en positiv och hållbar riktning utifrån Agenda 2030. Det arbetet vill SKL stödja. 

Besöksnäringens utveckling är beroende av många funktioner i kommun och region. En väl fungerande infrastruktur i form av kollektivtrafik, rastplatser, vägar, vatten, sophantering är själva stommen. Ofta är också kommunen eller regionen huvudman för platser eller anläggningar som är mål för besöket. Det kan vara museer, teatrar, idrottsevenemang och natur- och kulturområden.  

Kommunen påverkar företagens utveckling genom sin myndighetsutövning, tillstånd- och tillsynsverksamhet. Kommuner och regioner kan också arbeta aktivt med företagsfrämjande insatser som kompetensutveckling, nätverksarbete och att driva samverkansprocesser.

Kommuner och regioner har därmed en stor inverkan på utvecklingen av besöksnäringen.

Statlig utredning om besöksnäringen

I december 2017 lämnade särskild utredare Britt Bohlin över utredningen ”Ett land att besöka. En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring”. Slutbetänkandet gick ut på remiss och SKL:s styrelse tog den 16 mars 2018 beslut om yttrande.

Utredning om besöksnäringen

SKL:s roll inom besöksnäring

SKL företräder kommuner och regioner i frågor som påverkar deras verksamheter. Genom intressebevakning arbetar vi för att påverka beslutsfattare, nationellt och internationellt.

SKL:s uppgift är att samla kommuner och regioner och stödja dem i besöksnäringsfrågor. Det gör vi genom nätverksmöten, konferenser och genom att ge service och rådgivning i besöksnäringsfrågor. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning.

Mötesplatser för besöksnäringsfrågor

Kommunerna och besöksnäringen

Under våren 2018 genomförde SKL en enkätundersökning av kommunernas arbete med turism och besöksnäring som sammanställts i rapporten Kommunerna och besöksnäringen. Rapporten är en sammanställning över det kommunala turism- och besöksnäringsarbetet.

I undersökningen ställs frågor om hur kommunerna valt att organisera och samverka kring det lokala turism- och besöksnäringsarbetet och hur man är rustad för att främja, möta och påverka en växande näring.

Rapporten Kommunerna och besöksnäringen

Informationsansvarig

  • Linda Ahlford
    Utredare
  • Anders Gunnarsson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot