Publicerad: 28 juni 2017

Besöksnäring

Besöksnäringen i Sverige växer för varje år och har under 2000-talet varit en av de tjänstenäringar som skapat flest arbetstillfällen. Allt fler kommuner och regioner arbetar aktivt med att utveckla besöksnäringen i en positiv riktning. Det arbetet vill SKL stödja. 

Besöksnäringens utveckling är beroende av många funktioner i kommun, region och landsting. En väl fungerande infrastruktur i form av kollektivtrafik, rastplatser, vägar, vatten, sophantering är själva stommen. Ofta är också kommunen eller regionen huvudman för platser eller anläggningar som är mål för besöket. Det kan vara museer, teatrar, idrottsevenemang och natur- och kulturområden.  

Kommunen påverkar företagens utveckling genom sin myndighetsutövning, tillstånd- och tillsynsverksamhet. Kommuner och regioner kan också arbeta aktivt med företagsfrämjande insatser som kompetensutveckling, nätverksarbete och att driva samverkansprocesser.

Kommuner och regioner har därmed en stor inverkan på utvecklingen av besöksnäringen.

Särskild utredare utsedd

En viktig uppgift för SKL är att följa den nationella politiken. Regeringen har utsett en särskild utredare som fram till dec 2017 ska föreslå en sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring.

Syftet med utredningen är att ge regeringen underlag för att stärka besöksnäringen som export- och jobbmotor i hela landet. SKL kommer att arbeta aktivt gentemot utredningen utifrån ett medlemsperspektiv och kommer att delta som expert i utredningen.

Regeringens kommittédirektiv: En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring (PDF, nytt fönster)

Besöksnäring på agendan – nationell dialog för utveckling

Den 7 december samlas, för andra året i rad, politiker och ledande tjänstemän från hela landet för att diskutera samhällets roll för besöksnäringens utveckling. Denna gång fokuserar vi på kunskap och kompetens.

Inbjudan och program

Boken besöksnäringen lyfter

I boken "Besöksnäringen lyfter" (Arena för Tillväxt och Visita) kan du läsa om besöksnäringens potential och betydelse för samhällsutvecklingen, och vad du som politiker, tjänsteman eller företagare kan göra för att skapa förutsättningar för en växande näring. I boken finns flera konkreta exempel och goda tips från kommuner som arbetar med frågorna.

Beställ boken Besöksnäringen lyfter, Arena för tillväxt

SKL:s roll inom besöksnäring

SKL:s uppgift är att samla kommuner, landsting och regioner och stödja dem i besöksnäringsfrågor. Det gör vi genom nätverksmöten, konferenser och genom att ge service och rådgivning i besöksnäringsfrågor. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning.

SKL företräder kommuner, landsting och regioner i frågor som påverkar deras verksamheter. Genom intressebevakning arbetar vi för att påverka beslutsfattare, nationellt och internationellt.

Under 2016 undersöker vi vilket stöd och vilka frågor som är mest angelägna att SKL arbetar med för att stödja medlemmarnas arbete med att utveckla svensk besöksnäring.

Kurser och konferenser

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot