Publicerad: 8 december 2017

Digitalisering av besöksnäringen

Den snabba digitala utvecklingen påverkar hela samhället. Tillgången till bredband och mobilnät är viktig för besökare men också för de företag och andra som verkar i näringen.

Besökarnas möjligheter att snabbt kunna söka information på nätet eller i sociala medier på resan eller under vistelsen är en viktig kvalitet som möjliggörs av den digitala infrastrukturen på platsen.

För de företag och andra som verkar inom besöksnäringen behövs tillgång till digital infrastruktur för att marknadsföra sin verksamhet och på andra sätt kommunicera med besökare och samarbetspartners.

Genom digitaliseringen av olika myndighetskontakter kan företagens administrativa kostnader minska. En utvecklad digitalisering bidrar till tydligare, enklare och effektivare myndighetskontakter. Det är inte minst viktigt för företagen inom besöksnäringen som ofta har många myndighetskontakter.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Linda Ahlford
    Utredare
  • Anders Gunnarsson
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot