Publicerad: 8 december 2017

En hållbar besöksnäring med respekt för hälsa och miljö

Att besöksnäringen utvecklas hållbart är viktigt inte bara för naturen och de invånare som bor på platsen utan i allra högsta grad också för de företag som är verksamma inom näringen.

Sveriges potential att utveckla besöksnäringen baseras i mångt och mycket på att landets kvaliteteter inom hållbarhet, såväl socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Många företag i näringen driver verksamheter som innefattar eller är beroende av natur- och kulturupplevelser.

Hållbarhetsfrågor hanteras av regioner, landsting och kommunerna på många olika sätt. Dels kan offentliga aktörer vara pådrivande i en hållbar utveckling genom exempelvis kompetenshöjande insatser, ge vägledning som rör klimatfrågor eller i hanteringen av strandskyddsfrågor.

Kommunerna är också myndighet och har uppdrag att utöva tillsyn och tillståndsverksamhet inom en rad områden. För företag inom besöksnäringen kan det handla om serviceringstillstånd, brandtillsyn, miljötillsyn. En viktig del i myndighetsuppdraget är också att hjälpa företagen och vägleda dem rätt.

Läs vidare om SKL:s arbete inom hållbarhet, hälsa och miljö.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Linda Ahlford
    Utredare
  • Anders Gunnarsson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot