Publicerad: 17 november 2016

Konkurrens

Ett bra företagsklimat med en väl fungerande konkurrens stärker både kommunerna, landstingen och näringslivet och skapar utveckling och nya arbetstillfällen.

Många företagare uppger tyvärr att de upplever oschyst konkurrens från kommuner, landsting eller statliga aktörer. Samtidigt kan det finnas ett berättigat intresse för kommuner, landsting och regioner att säkerställa att dess invånare får den service de behöver om det lokala näringslivet inte klarar att leverera detta.

Det finns också lagar som ger kommunerna utökad kompetens i förhållande till kommunallagen inom besöksnäringens område. Exempelvis får kommunen vidta åtgärder för att uppföra och driva turistanläggningar i den utsträckning det behövs för att främja turistvärdet i kommunen, vilket förstås främjar andra företag på den destinationen.

För att inte riskera att konkurrera med det privata näringslivet behöver offentliga verksamheter öka sin medvetenhet om hur snedvridning av konkurrensen kan undvikas. Genom dialog med näringslivet och att återkommande genomlysa verksamheten, till exempel via konkurrensprövningsprogram, kan oönskade konkurrenssituationer undvikas.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Linda Ahlford
    Utredare
  • Anders Gunnarsson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot