Publicerad: 9 april 2019

Mötesplatser för besöksnäringsfrågor

SKL stöder medlemmarnas arbete med besöksnäringsfrågor bland annat genom att skapa mötesplatser. En gång per år anordnar SKL konferensen Besöknäring på agendan - nationell dialog för utveckling och två gånger om året bjuds besöksnäringsansvariga i kommuner in till webbsända nätverksträffar.

Besöksnäring på agendan – nationell dialog för utveckling – 2018

Den 6 december 2018 tredje året i rad samlades politiker och ledande tjänstepersoner från hela landet för att diskutera samhällets roll för besöksnäringens utveckling. Konferensens tema är Från ord och ”pratnerskap” till handlingskraftiga partnerskap. Konferensen genomfördes av SKL i samarbete med Tillväxtverket och Regionala nätverket för turism.

Dokumentation, Besöksnäring på agendan 2018

Besöksnäring på agendan – nationell dialog för utveckling – 2017

Den 7 december samlades, för andra året i rad, politiker och ledande tjänstemän från hela landet för att diskutera samhällets roll för besöksnäringens utveckling. Denna gång fokuserade vi på kunskap och kompetens.

Dokumentation, Besöksnäring på agendan 2017

Röster från konferensen

Korta podd-intervjuer från Besöksnäringen på agendan

Under konferense passade vi på att intervjua ett antal personer som har nyckelfunktioner och även kunskap om det offentligas roll.

Fokus på besöksnäringen

I samband med SKL:s nätverksmöte för ansvariga för näringslivsfrågor, som hålls två gånger om året, genomförs även ett förmöte med fokus på information och erfarenhetsutbyte kring besöksnäringen. Till förmötet inbjuds även besöksnäringsansvariga i kommunerna. Dessa förmöten webbsänds och kan ses i efterhand.

Nästa möte är den 26 september 2019.

Dokumentation från möten Fokus på besöksnäringen

Dokumentation: Tema Verktyg den 7 mars 2019

Dokumentation: Tema Game changer den 20 september 2018

Dokumentation: Tema Ett land att besöka den 8 februari 2018

Dokumentation: Tema Samhällsplanering den 5 oktober 2017

Dokumentation: Tema Konkurrensfrågor den 30 mars 2017

Dokumentation: Tema Turismstatistik den 13 oktober 2016

Informationsansvarig

  • Linda Ahlford
    Utredare
  • Anders Gunnarsson
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot