Publicerad: 7 oktober 2019

Mötesplatser för besöksnäringsfrågor

SKL stöder medlemmarnas arbete med besöksnäringsfrågor bland annat genom att skapa mötesplatser. En gång per år anordnar SKL konferensen Besöknäring på agendan - nationell dialog för utveckling och två gånger om året bjuds besöksnäringsansvariga i kommuner in till webbsända nätverksträffar.

Fokus på besöksnäringen

I samband med SKL:s nätverksmöte för ansvariga för näringslivsfrågor, som hålls två gånger om året, genomförs även ett förmöte med fokus på information och erfarenhetsutbyte kring besöksnäringen. Till förmötet inbjuds även besöksnäringsansvariga i kommunerna. Dessa förmöten webbsänds och kan ses i efterhand.

Dokumentation från möten Fokus på besöksnäringen

Dokumentation: Tema strategier, 26 september 2019

Dokumentation: Tema Verktyg, 7 mars 2019

Dokumentation: Tema Game changer, 20 september 2018

Dokumentation: Tema Ett land att besöka, 8 februari 2018

Dokumentation: Tema Samhällsplanering, 5 oktober 2017

Dokumentation: Tema Konkurrensfrågor, 30 mars 2017

Dokumentation: Tema Turismstatistik, 13 oktober 2016

Besöksnäring på agendan – nationell dialog för utveckling – 2018

Den 6 december 2018 tredje året i rad samlades politiker och ledande tjänstepersoner från hela landet för att diskutera samhällets roll för besöksnäringens utveckling. Konferensens tema är Från ord och ”pratnerskap” till handlingskraftiga partnerskap. Konferensen genomfördes av SKL i samarbete med Tillväxtverket och Regionala nätverket för turism.

Dokumentation, Besöksnäring på agendan 2018

Besöksnäring på agendan – nationell dialog för utveckling – 2017

Den 7 december samlades, för andra året i rad, politiker och ledande tjänstemän från hela landet för att diskutera samhällets roll för besöksnäringens utveckling. Denna gång fokuserade vi på kunskap och kompetens.

Dokumentation, Besöksnäring på agendan 2017

Röster från konferensen

Korta podd-intervjuer från Besöksnäringen på agendan

Under konferense passade vi på att intervjua ett antal personer som har nyckelfunktioner och även kunskap om det offentligas roll.

Informationsansvarig

  • Linda Ahlford
    Utredare
  • Anders Gunnarsson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot