Publicerad: 16 december 2016

Näringsliv, företagsklimat

Besöksnäringens företag har ofta många olika kontakter med framförallt kommunen. De möter kommunen som myndighet, främjare, kund, leverantör, samarbetspartner med mera.

Hur företag upplever alla dessa kontakter påverkar också hur företaget upplever det lokala företagsklimatet. 

Ett bra företagsklimat gör det enklare och mer attraktivt att starta, driva och utveckla företag på en plats. Kommuner och landsting och regioner kan på många olika sätt påverka det lokala och regionala företagsklimatet.  
 
Läs vidare om SKL:s arbete inom näringsliv och företagsklimat.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot