Publicerad: 15 februari 2018

Näringsliv, företagsklimat inom besöksnäring

Besöksnäringens företag har ofta många olika kontakter med framförallt kommunen. De möter kommunen som myndighet, främjare, kund, leverantör, samarbetspartner med mera.

Hur företag upplever alla dessa kontakter påverkar också hur företaget upplever det lokala företagsklimatet. 

Ett bra företagsklimat gör det enklare och mer attraktivt att starta, driva och utveckla företag på en plats. Kommuner och landsting och regioner kan på många olika sätt påverka det lokala och regionala företagsklimatet.  

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot