Publicerad: 8 december 2017

Regionernas betydelse för besöksnäringen

Regionerna har stor betydelse för utvecklingen av besöksnäringen eftersom de ansvarar för områden som påverkar näringen. Till exempel regional tillväxt, näringspolitik, kollektivtrafik, kultur, arbetsmarknadsfrågor och miljöfrågor.

Idag har Sverige en asymmetrisk organisation för den regionala utvecklingen. Vem som ansvarar för arbetet ser olika ut i olika delar av landet. Ansvariga kan vara självstyrande regioner, samverkansorgan och i Stockholms län, länsstyrelsen. Det vanligaste är att ansvaret ligger hos självstyrande regioner.

Vanligt är att de som ansvarar för det regionala utvecklingsansvaret har ett uppdrag att hålla samman länets destinationsutveckling och/eller marknadskommunikation. Ansvarig aktör finansierar också själva utvecklingen av destinationerna, ofta med stöd av EU-medel.

Nu pågår en översyn av regionindelningen. Regeringens tillsatta Indelningskommitté ska senast 2017 lämna förslag på hur en ny läns- och landstingsindelning kan se ut för att fungera så bra som möjligt. En ny regionindelning kommer att påverka arbetet med att utveckla och marknadsföra Sveriges destinationer.

Läs vidare om SKL:s arbete inom regionfrågan och EU:s strukturfonder.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Linda Ahlford
    Utredare
  • Anders Gunnarsson
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot