Publicerad: 25 januari 2019

Regionernas betydelse för besöksnäringen

Regionerna har stor betydelse för utvecklingen av besöksnäringen eftersom de ansvarar för områden som påverkar näringen. Till exempel regional tillväxt, näringspolitik, kollektivtrafik, kultur, arbetsmarknadsfrågor och miljöfrågor.

Idag har Sverige en asymmetrisk organisation för den regionala utvecklingen. Vem som ansvarar för arbetet ser olika ut i olika delar av landet. Ansvariga kan vara självstyrande regioner, samverkansorgan och i Stockholms län, länsstyrelsen. Det vanligaste är att ansvaret ligger hos självstyrande regioner.

Vanligt är att de som ansvarar för det regionala utvecklingsansvaret har ett uppdrag att hålla samman länets destinationsutveckling och/eller marknadskommunikation. Ansvarig aktör finansierar också själva utvecklingen av destinationerna, ofta med stöd av EU-medel.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Linda Ahlford
    Utredare
  • Anders Gunnarsson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot