Publicerad: 8 december 2017

Besöksnäring i samhällsplaneringen

Kommuner och regioner ansvarar för att bygga städer och miljöer som gör det möjligt för människor och företag att växa och trivas. En utmaning i samhällsplaneringen är många olika intressen ska vägas samman.

Besöksnäringens utveckling påverkas av hur väl besöksperspektiven tas tillvara i planeringsinstrument såsom detalj- och översiktsplan, i bygglovshantering samt andra strategi- och visionsarbeten.

Läs vidare om SKL:s arbete inom planering och byggande. 

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Linda Ahlford
    Utredare
  • Anders Gunnarsson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot