Publicerad: 8 december 2017

Besöksnäring i samhällsplaneringen

Kommuner och regioner ansvarar för att bygga städer och miljöer som gör det möjligt för människor och företag att växa och trivas. En utmaning i samhällsplaneringen är många olika intressen ska vägas samman.

Besöksnäringens utveckling påverkas av hur väl besöksperspektiven tas tillvara i planeringsinstrument såsom detalj- och översiktsplan, i bygglovshantering samt andra strategi- och visionsarbeten.

Läs vidare om SKL:s arbete inom planering och byggande. 

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot