Publicerad: 24 april 2018

Trafik och infrastruktur

För besökare är en fungerande kollektivtrafik och infrastruktur ofta avgörande för att kunna ta sig till platser.

Infrastruktur, kollektivtrafik, rastplatser, vatten och sophantering är ofta stommen i en destination. Genom att offentliga aktörer i stat, region/landsting eller kommuner tar hänsyn till besökarnas resmönster och behov när de planerar så går det att påverka hur besökaren upplever destinationen, hur den fungerar och om den är tillgänglig.

Besöksnäring i kollektivtrafikplanering

Hur kan besöksnäringens och besökarnas behov identifieras och värderas i kollektivtrafikplanering? I en  förstudie som initierats och finansierats av FoU-fonden för transportsystemet undersöks den frågan. Syftet med förstudien är att ta fram en modell för att identifiera och analysera behov av persontransporter för besöksnäringen för kunna användas som underlag i planering av kollektivtrafik. För att ta fram modellen och testa den, har en fallstudie genomförts på väg 363 mellan Umeå och Ammarnäs i Västerbottens län, men är tänkt att kunna användas i olika regioner och stråk, oberoende av geografi och befolkning.

Besöksnäring i kollektivtrafikplanering

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot