Publicerad: 2 april 2019

Trafik och infrastruktur

För besökare är en fungerande kollektivtrafik och infrastruktur ofta avgörande för att kunna ta sig till platser.

Infrastruktur, kollektivtrafik, rastplatser, vatten och sophantering är ofta stommen i en destination. Genom att offentliga aktörer i stat, region/landsting eller kommuner tar hänsyn till besökarnas resmönster och behov när de planerar så går det att påverka hur besökaren upplever destinationen, hur den fungerar och om den är tillgänglig.

Besöksnäring i kollektivtrafikplanering

Hur kan besöksnäringens och besökarnas behov identifieras och värderas i kollektivtrafikplanering? I en  förstudie som initierats och finansierats av FoU-fonden för transportsystemet undersöks den frågan. Syftet med förstudien är att ta fram en modell för att identifiera och analysera behov av persontransporter för besöksnäringen för kunna användas som underlag i planering av kollektivtrafik. För att ta fram modellen och testa den, har en fallstudie genomförts på väg 363 mellan Umeå och Ammarnäs i Västerbottens län, men är tänkt att kunna användas i olika regioner och stråk, oberoende av geografi och befolkning.

Besöksnäring i kollektivtrafikplanering

Region Västerbotten i samarbete med Designhögskolan

Den 1 september 2018 startade Region Västerbottens förstudie MOBEVI (Mobilitet och transporter för besöksnäringen efter Väg 363 och Vindelälven-Juhtatdahka). Förstudien genomförs i samarbete med masterstudenter från Designhögskolan och pågår 2019 ut. Förstudien kommer att förbereda ett test av en hållbar transport- och mobilitetslösning för besökare och matvaror i stråket och får stöd av Tillväxtverket och Trafikverket.

Turismföretagare i Vindelälvsdalen jobbar för fler gäster från regionen, övriga Sverige och världen. En av de bärande tankarna med projektet är att om tillgängligheten med annat medel än bil ökar så öppnar det upp området för fler besökare och möjliggör ett mer hållbart resande. För att utveckla småskalig livsmedelsproduktion och restauranger med närproducerad mat behövs dessutom bättre möjligheter att leverera mat i obruten kylkedja efter stråket.

Frågan är särskilt aktuell då Vindelälven-Juhtatdahka kandiderar för att bli ett biosfärområde inom Unescos biosfärprogram.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Linda Ahlford
    Utredare
  • Anders Gunnarsson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot