Publicerad: 17 november 2016

Trafik och infrastruktur

För besökare är en fungerande kollektivtrafik och infrastruktur ofta avgörande för att kunna ta sig till platser.

Infrastruktur, kollektivtrafik, rastplatser, vatten och sophantering är ofta stommen i en destination. Genom att offentliga aktörer i stat, region/landsting eller kommuner tar hänsyn till besökarnas resmönster och behov när de planerar så går det att påverka hur besökaren upplever destinationen, hur den fungerar och om den är tillgänglig.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot