Publicerad: 1 februari 2019

Fastighetsförvaltning

Organisation, styrning och ägande av fastighetsverksamheten skiljer sig åt mellan kommuner och mellan regioner. Men många frågor är likadana, exempelvis hur fastighetsdriften ska utföras och hur man bäst kommunicerar med sina kärnverksamheter och externa hyresgäster.

SKL ordnar branschdagar, workshops och kurser för att inspirera och ge kunskap åt alla som har intresse för organisations- och ledningsfrågor inom kommunal fastighets- och lokalförsörjningsverksamhet. I SKL:s skrifter, rapporter och handböcker hittar du råd, rekommendationer, strategier och forskningsresultat i frågor som rör fastighetsförvaltning.

Juridisk service

SKL erbjuder juridisk service till förtroendevalda och anställda i kommuner och regioner samt i kommun- och regionsägda företag. Servicen omfattar allt från utbildning om nyheter i lagstiftningen till att utföra uppdrag för enskilda organisationer.

SKL, juridisk service

Nätverk för nationellt arbete

SKL deltar också i AFF – Forum för förvaltning och service, som är en förening för verksamma inom fastighetsägande, fastighetsförvaltning och Facility Management.

AFF Forum

Publikationer

Forsknings- och utvecklingsprojekt

Informationsansvarig

  • Bo Baudin
    Handläggare
  • Helén Örtegren
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot