Publicerad: 25 januari 2019

FoU-fonden för regionernas fastighetsfrågor

Fastighetsrådet, FoU-fonden för regionernas fastighetsfrågor, arbetar för att bland annat sjukhus och vårdcentraler ska ha väl fungerande lokaler. Med kostnadseffektiva lokaler kan pengarna i stället gå till områden där de mer behövs.

Tillsammans äger och förvaltar regionerna cirka 12 miljoner kvadratmeter lokaler, bland annat för akutsjukvård. Utöver detta hyr de 2,5 miljoner kvadratmeter lokaler som till stor del används av vårdcentraler och folktandvård.

Fondens medel

Pengarna i FoU-fonden regionernas fastighetsfrågor ska användas till forskning och utveckling som bidrar till mer kostnadseffektiva och bättre lokaler så att pengar istället kan läggas på vård och omsorg.

Fondens pengar bidrar också till forskning inom FoU-fonden Offentliga fastigheter.

Fondens styrning och organisation

FoU-fonden för regionernas fastighetsfrågor styrs av Fastighetsrådet som består av representanter från landets sex olika geografiska områdesindelningar. Fastighetsrådets uppdrag är att fatta beslut om satsningar som fonden betalar. Handläggare på SKL deltar på Fastighetsrådets möten.

Regionernas fastighetsverksamheter är organiserade i sex regiongrupper:

  1. Region Stockholm, Locum
  2. Region Uppsala, Region Sörmland, Region Värmland, Region Örebro län, Region Västmanland, Region Dalarna, Region Gävleborg
  3. Region Östergötland, Region Jönköpings län, Region Kronoberg, Region Kalmar län, Region Blekinge, Region Halland, Region Gotland
  4. Region Skåne
  5. Västra Götalandsregionen, Västfastigheter
  6. Region Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen, Region Västerbotten, Region Norrbotten

Urval av färska rapporter

Forsknings- och utvecklingsprojekt

Publikationer

Informationsansvarig

  • Helén Örtegren
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot