Publicerad: 8 oktober 2018

FoU-fonden Offentliga fastigheter

Ett antal offentliga fastighetsförvaltare driver utvecklingsfrågor efter ett gemensamt utvecklingsprogram. Programmet styrs som en fristående fond, FoU-fonden för Offentliga fastigheter.

Fonden styrs av en ledningsgrupp med representanter från följande medlemsorganisationer:

  • Sveriges Kommuner och Landsting
  • Samverkansforum, representeras av Statens fastighetsverk och Specialfastigheter
  • Fortifikationsverket

FoU-fonden för Offentliga fastigheter

Publikationer

Informationsansvarig

  • Saija Thacker
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot