Publicerad: 8 oktober 2018

Anläggningar för kultur, idrott och fritid

Kommunerna tar ett stort ansvar för tillgången till anläggningar för kultur, idrott och fritid.

SKL har genomfört enkätundersökningar 2014 och 2015 om anläggningar inom idrott, fritid och kultur. Syftet har varit att belysa ägande och drift av beståndet.

Så här ser det ut i landet

  • Kommunerna äger och driver nio av tio folkbibliotek.
  • Kommunerna äger och driver mer än hälften av alla kulturanläggningar (museer, teaterhus, konsthallar, kulturhus och konserthus).
  • Folkbibliotek finns i alla kommuner.
  • Museer finns i 65 procent, teaterhus i 51 procent och konsthallar i 43 procent av alla kommuner.
  • Kommunerna stödjer även anläggningar som ägs/drivs av andra aktörer.
  • Allt fler kommuner lägger över idrotts- och fritidsanläggningar på kommunala bolag.
  • Antalet fritids/ungdomsgårdar minskar.

Publikationer

Forsknings- och utvecklingsprojekt

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Bo Baudin
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot