Publicerad: 29 november 2018

Omsorgsboenden

Sveriges demografi förändras vilket innebär att behovet av antalet platser i vård- och omsorgsboende kraftigt beräknas öka till 2030.

Framtidens äldreboende

Rapporten Framtidens äldreboende, SKL:s webbutik

Framtidens äldreboende är ett av kapitlen i antologin Framtidens fastighetsbehov som publiceras under 2016-2019.

Möjligheterna och utmaningarna är många när det gäller att skapa bra äldreboenden under de kommande fem till tio åren, som därefter ska fungera under kommande decennier. Det är många faktorer som påverkar resultatet.

Framtidens äldreboende finns redan, i form av alla de byggnader som idag bebos, används och som kommer att användas under lång tid framöver. Framtidens äldreboende handlar inte om dagens äldre, utan om framtidens äldre – om personer födda på 1940–60-talen. De frågor som är viktiga för de generationerna, kommer också att vara viktiga för framtidens äldreboenden.

Antologikapitlet är författat av Morgan Andersson, som är arkitekt SAR/MSA och teknologie doktor. Morgan Andersson arbetar som utvecklingsledare för FoU fastigheter inom lokalförvaltningen, Göteborgs stad, och är även gästforskare på Chalmers tekniska högskola, Institutionen för Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik inom dess två centrum för vårdens respektive boendets arkitektur.

Forskning- och utvecklingsarbete

SKL ger ut skrifter och deltar i olika forum kring frågor som rör omsorgsboende.

Forum Vårdbyggnad

Centrum för boendets arkitektur, Chalmers

Publikationer

Forsknings- och utvecklingsprojekt

Informationsansvarig

  • Helén Örtegren
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot